Vertrouwenspersoon voor studenten

De vertrouwenspersoon voor studenten is je aanspreekpunt als je tijdens je studie te maken hebt (gehad) met ongewenst gedrag of ongelijke behandeling.

De Universiteit Twente wil studenten en medewerkers een sociaal veilige omgeving bieden. In een dergelijke omgeving behoren respect, integriteit, eerlijkheid en aandacht voor de ander tot de normale omgangsvormen. Toch kan het gebeuren dat studenten op een voor hen ongewenste manier worden benaderd door een medestudent of door een medewerker van de UT, of getuige is geweest van een dergelijke situatie. Bijvoorbeeld als er sprake is van intimidatie of seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld of pesten. Dergelijk ongewenst gedrag kunnen je gevoel van veiligheid en het plezier in je studie verminderen. Het kan leiden tot stress en mentale of lichamelijke klachten. Blijf er daarom niet mee rondlopen, maar praat er met iemand over. 

 • Wat is ongewenst gedrag

  Ongewenst gedrag heeft vele vormen. Wat jij als ongewenst gedrag ervaart bepaal je zelf. Het kan ongewenst zijn als door het directe of indirecte gedrag je persoonlijke integriteit wordt aangetast, in welke zin dan ook: verbaal, non-verbaal of anderszins fysiek, online, telefonisch of via tekst, onlinetekst, spraak, beeld of videoboodschap. Ongewenst en onaanvaardbaar gedrag omvat (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, pesten en discriminatie.

  Sommige vormen van ongewenst gedrag zijn voor iedereen duidelijk, andere vormen zijn subtiel. Je kunt bijvoorbeeld denken aan : opdringerige appjes, meer dan gemiddelde belangstelling van een docent, herhaaldelijk worden aangesproken op je uiterlijk of nationaliteit.

  Het kan ook zijn dat je getuige bent van ongewenst gedrag.

 • Wat kun je zelf doen

  In geval van ongewenst gedrag is het belangrijk om actie te ondernemen. Te lang er mee blijven rondlopen kan mogelijk leiden tot stress en psychische of lichamelijke klachten.

  Om het ongewenste gedrag te stoppen, is het van belang dat je dat je dit gedrag bespreekbaar maakt. Het kan zijn dat de veroorzaker niet bewust is van het feit dat hij/zij jou tot last is. Je kunt contact opnemen met degene die het ongewenste gedrag vertoont en deze persoon er op wijzen dat jij je stoort aan dit gedrag. Vertel dat je het ervaart als ongewenst, beledigend of zelfs bedreigend. Je kunt ook iemand vragen die je vertrouwt om met die persoon in gesprek te gaan, bijvoorbeeld een docent, je studieadviseur of medestudent. Of neem contact op met de vertrouwenspersoon.

  Blijf er in ieder geval niet meer rondlopen, maar praat er over.

 • Rol vertrouwenspersoon

  De vertrouwenspersoon voor studenten biedt een luisterend oor bij situaties van ongewenst gedrag of ongelijke behandeling, is onafhankelijk en heeft een geheimhoudingsplicht tegenover anderen, zoals docenten en universitaire instanties.

  De vertrouwenspersoon ondersteunt je, denkt met je mee en adviseert je, eventueel met hulp van derden, bij het zoeken naar een oplossing. Zo kan de vertrouwenspersoon je begeleiden bij het in gesprek gaan met de veroorzaker of bij het nemen van mogelijke vervolgstappen. Een mogelijkheid is om een formele klacht in te dienen of een incident te melden als al je pogingen om de situatie te veranderen niet hebben geholpen. Maar het kan ook zijn dat alleen een gesprek met de vertrouwenspersoon al voldoende voor je is.

  De vertrouwenspersoon begeleidt je in het hele proces en de mogelijke stappen die je hierin maakt. Hierin ben jij altijd de persoon die bepaalt wat je wel en niet wil doen. Jij houdt ten alle tijden de regie. In alle situaties gaat niets zonder jouw expliciete toestemming. Jij hebt altijd het laatste woord en besluit uiteindelijk of je een bepaalde stap wil zetten. Als vertrouwenspersoon staan we naast je en begeleiden we je in dit proces.

  In alle situaties wordt je anonimiteit gewaarborgd.

 • Wat doet de vertrouwenspersoon niet

  De vertrouwenspersoon voor studenten treedt niet op als mediator, zal zich niet mengen in rechtelijke procedures en is niet uit op waarheidsvinding.

 • Klacht indienen

  Als je na een of meerdere gesprekken met een vertrouwenspersoon voor studenten hebt besloten om een formele klacht in te dienen, dan doe je dat door jouw klacht schriftelijk te sturen naar het klachtenloket. Een vertrouwenspersoon kan je helpen bij het formuleren en het indienen van de klacht.

  De vertrouwenspersonen voor studenten zijn:
  Marjolein Drent - marjolein.drent@utwente.nl
  Frido Oei - f.b.l.j.oei@utwente.nl

 • Contact

  Maak een afspraak via het secretariaat SACC (+31 53 489 2035) of e-mail naar: confidential-advisor-students@utwente.nl.