UTDienstenCESCareer ServicesIk ben werkgeverIk wil een (internationale) afgestudeerde aannemen

Ik wil een (internationale) afgestudeerde aannemen

JobTeaser voor werkgevers
Ons online portaal voor vacatures, stages, career evenementen en meer

Algemene informatie werkgever

U bent een werkgever (incl. mkb) en wilt een buitenlandse werknemer aannemen of heeft een buitenlandse werknemer in dienst: Hier vindt u informatie hoe u een verblijfsvergunning aanvraagt voor uw buitenlandse werknemer, hoe u erkenning als referent aanvraagt en welke verblijfsvergunningen om te werken bestaan.

Subsidie Arbeitsmarkt Overijssel 2021

Wist u dat er mogelijkheid is om subsidie te ontvangen als u talent uit Overijssel aantrekt of behoudt? Als MKB bedrijf kan deze subsidie van groot waarde zijn. Deze geldt voor rechtspersonen met een vestiging in Overijssel. Maatschappen, Vennootschappen onder firma, Commanditaire vennootschappen of eenmanszaken zijn geen rechtspersonen en kunnen dus niet aanvragen. Hier vindt u meer informatie.

Erkenning als referent

U bent werkgever en wilt buitenlandse werknemers in dienst nemen. Hiervoor moet u somsĀ erkend referent zijn. Wat zijn de voorwaarden voor erkenning? Wat zijn de rechten en plichten van een erkend referent? En hoe vraagt u erkenning aan voor arbeid, of voor onderzoek volgens richtlijn (EU)2016/801? Alle informatie erover vindt u hier.