Verzoek Examencommissie BMT-BME

Via onderstaand formulier kunnen studenten een verzoek indienen bij de examencommissie BMT/BME. De vergaderdata staan op deze website en worden ook via Canvas aangekondigd. Let op; een verzoek dient uiterlijk 10 werkdagen voor de volgende vergadering te zijn ingediend. Het wordt sterk aanbevolen je verzoek eerst met een van de studieadviseurs door te nemen. 

De volgende verzoeken kunnen NIET via dit formulier worden gedaan: bachelor- en masteropdrachten (M.u.v. gecombineerde/dubbele MSc. Opdracht) en colloquiumaanvragen. Hiervoor bestaan eigen formulieren die allen via deze website te vinden zijn. LET OP: Wanneer je een bachelor- of masteropdracht binnen de UT hebt, kan je je opdracht invullen via Mobility Online. Wanneer je een externe masteropdracht hebt, kan je wel gebruik maken van onderstaand verzoekformulier. 

Informatie student

Verzoek

Bijlagen