Verzoek Examencommissie BMT-BME

Hoe dien ik een verzoek in?

Volgens de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) heeft de examencommissie de bevoegdheid om in specifieke gevallen af te wijken van de regels die in de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de universiteit staan. Studenten kunnen daartoe een gemotiveerd verzoek indienen waarover de examencommissie vervolgens beslist. Als je een verzoek wilt indienen, lees dan de volgende informatie zorgvuldig door. Alleen verzoeken die volledig zijn en op tijd zijn ingediend worden in behandeling genomen.

Deadline

De Examencommissie BMT-BME vergadert ongeveer eens in de zes weken. Een verzoek aan de Examencommissie moet op een bepaalde datum vóór de vergadering van de Examencommissie door BOZ-BMT/BME zijn ontvangen. De vergaderdata van de commissie en de deadlines voor het insturen van je verzoek vind je in het vergaderschema. De beslissing van de commissie op je verzoek ontvang je binnen twee weken na de vergadering.

Vereiste informatie

Verzoeken kunnen alleen worden ingediend via deze website. Naast persoonlijke gegevens (naam, studentnummer), naam van de module/cursus en cursuscode zijn een omschrijving van het verzoek, motivatie en relevante documenten (o.a. studievoortgangsoverzicht uit Osiris) verplicht om bij te voegen. Neem contact op met de studieadviseur bij persoonlijke omstandigheden of voor advies en tips voor het schrijven van het verzoek.

De onderwerpen waarover de Examencommissie kan beslissen staan vermeld in het Algemeen deel van de Bachelor OER en Master OER, de Opleidingsspecifieke Bijlage Biomedische Technologie, de Opleidingsspecifieke Bijlage Biomedical Engineering en in de Regels van de Examencommissie (klik op de links voor de volledige teksten). Hieronder en/of in het menu staan alle onderwerpen. Klik op het onderwerp van je verzoek en lees de informatie voordat je het aanvraagformulier invult.

Staat het onderwerp van jou verzoek er niet tussen? Gebruik dan onderstaande knop en zorg er in ieder geval voor dat jouw verzoek voldoet aan de hiervoor beschreven vereiste informatie.

Verzoek Examencommissie BMT-BME
klik hier