Vergaderschema 2022-2023

2022


vergaderdatum

deadline indienen verzoek

22 september

8 september

10 november

27 oktober2023


vergaderdatum

deadline indienen verzoek

19 januari

5 januari

2 maart

16 februari

13 april

30 maart

1 juni

18 mei

13 juli

29 juni

Extra vergaderingen

Vergaderdag: donderdag
Locatie: TL of online
Tijdstip: 11:00-13:00 uur

Verzoeken aan de Examencommissie kunnen uitsluitend worden ingediend via de webapplicatie en moeten uiterlijk 10 werkdagen voor de vergadering ontvangen zijn door BOZ-BMT-BME.

Studenten die een verzoek hebben ingediend worden schriftelijk binnen 10 werkdagen na de vergadering op de hoogte gebracht van het resultaat.