Ziekmelding voor BMT-toets

Alle deelnemers aan het moduleonderwijs worden automatisch voor toetsen ingeschreven. Als je wegens ziekte niet aan een toets kunt deelnemen, gebruik dan dit formulier om je af te melden. De docent en het tentamenbureau worden hiervan op de hoogte gesteld.

Ziekmelding BMT

Je ziekmelding is verzonden naar de opleiding, de docent en het tentamenbureau.