Vereniging van Wijsgierig Ingenieurs

Informatie voer de alumnivereniging van Wijsgerig Ingenieurs / Nestorix

VWI NESTORIX

VWI Nestorix (voorheen Vereniging van Wijsgerig Ingenieurs) is de alumnivereniging van de studies Wijsbegeerte van Wetenschap, Technologie en Samenleving en Philosophy of Science, Technology and Society. De is een los verband met als doel contacten tussen oud-studenten, de universiteit en faculteit, de opleiding en huidige studenten warm te houden. Alle afgestudeerden zijn welkom, en we hopen jullie van harte te verwelkomen op een van onze activiteiten!  

ACTIVITEITEN

We streven ernaar om tweemaal per jaar een contactmoment met alle geïnteresseerden te organiseren: in het voorjaar een activiteit met een programma ergens in het land, in het najaar een borrel, meestal in Utrecht.

COMMUNICATIE

In principe is elke afgestudeerde PSTS’er of WWTS’er vanzelf lid van de vereniging, en ontvangt alle communicatie vanzelf op zijn @alumnus.utwente.nl-emailadres. Ons adressenbestand is hetzelfde als van het alumnibureau, dus als je zorgt dat die gegevens actueel zijn, kunnen wij je ook altijd bereiken!

LINKEDIN & FACEBOOK

Verder raden we je aan om lid te worden van de nieuwsgroep op LinkedIn. Daarvoor is een LinkedIn-account nodig, maar we gaan er van uit dat voor de meesten geen probleem is. Het is gratis, en bovendien menen wij dat het karakter van LinkedIn goed samenvalt met de doelen van de vereniging. Ook beheren wij een Facebook-pagina, waarop allerlei dingen die interessant zijn voor alumni gedeeld kunnen worden.

BESTUUR

Het bestuur is te bereiken op vwinestorix@gmail.com en bestaat uit:

Janneke Hoedemaekers, voorzitter

Bram Hendriks, penningmeester

Tom Kruijsen, secretaris

Ceciel Kempers, lid