Om de opbrengsten van het project te optimaliseren, is het TW1ST education project een samenwerkingsverband tussen onderzoeksinstellingen, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven .  

De Universiteit van Twente ontwerpt, ontwikkeld en evalueerd de digitale leeromgevingen en ondersteuning. Terwijl Saxion zorgdraagt voor de professionele ontwikkeling van betrokken docenten zet Thales hun professionele expertise in om zorg te dragen voor relevante content waardoor onderzoek, onderwijs en praktijk naadloos op elkaar aansluiten. Daarnaast zijn er vier onderwijsinstellingen voor technisch MBO onderwijs bij het onderzoek betrokken: Graafschap college, ROC van Twente, Deltion college, and Aventus.