Informatie voor ouders

Wat is TIMSS?

TIMSS onderzoekt wereldwijd wat 10-jarige leerlingen van rekenen en natuuronderwijs weten en de wijze waarop leerlingen dit geleerd hebben. Aan TIMSS-2015 doen bijna 60 landen mee. In Nederland wordt TIMSS uitgevoerd door de Universiteit Twente in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.

Nederland neemt onder andere deel aan TIMSS om inzicht te krijgen in hoe het niveau in de exacte vakken zich ontwikkelt in de tijd. Zo bleek uit TIMSS-2011 dat het Nederlandse rekenniveau van groep 6 stabiel is gebleven terwijl het niveau in natuuronderwijs ten opzichte van 2003 en 2007 is verbeterd. In TIMSS wordt ook onderzocht wat belangrijk is voor goed onderwijs, voor wat betreft prestaties én het welzijn van leerlingen en leraren. Met deze kennis kan onder meer de ongelijkheid in onderwijskansen van leerlingen tussen en binnen landen teruggedrongen worden.

Wereldwijd worden ruim 250.000 10-jarige leerlingen, hun ouders, leerkrachten en schoolleiders, uitgenodigd om in het voorjaar van 2015 deel te nemen aan TIMSS-2015. Op de scholen die aan TIMSS deelnemen wordt eenmalig in groep 6 een toets voor rekenen en natuuronderwijs afgenomen. Daarnaast wordt de schoolleider en de leerkracht(en) van groep 6 gevraagd om een vragenlijst invullen over hun ervaringen met en hun visie op het onderwijs in de exacte vakken.

Oudervragenlijst

Aan ouders van de getoetste leerlingen wordt gevraagd of zij een korte oudervragenlijst in willen vullen. In deze oudervragenlijst gaat het om de ervaringen van het kind met rekenen en natuuronderwijs, de mening van de ouders over deze vakken en over de school van het kind. De antwoorden van de ouders zijn van grote waarde voor het onderzoek en dragen bij aan het verbeteren van het reken- en natuuronderwijs.

Getoetste leerlingen nemen een uitnodigingsbrief voor de oudervragenlijst mee naar huis. In deze brief staat uitgelegd hoe de vragenlijst online ingevuld kan worden. Heeft u de oudervragenlijst voor TIMSS-2015 digitaal ingevuld, klik dan hier om kans te maken op één van de cadeaubonnen t.w.v. €20,-.

Mocht het u nog niet gelukt zijn de vragenlijst in te vullen, dan kunt u ook hier klikken om direct naar de vragenlijst te gaan.

Vertrouwelijk

In TIMSS is de anonimiteit van de leerlingen en hun ouders volledig gegarandeerd. De naam van het kind en van de school worden op geen enkele manier in het onderzoeksrapport vermeld of op een andere manier vrijgegeven. De school heeft geen inzage in de antwoorden van de ouders. De persoonlijke gegevens van de leerlingen die de toets hebben gemaakt worden niet bewaard.

Mocht u vragen hebben over de oudervragenlijst, dan kunt u telefonisch of via e-mail contact opnemen met één van de leden van het TIMSS-team Nederland: Martina Meelissen (projectleider), of Annemiek Punter, e-mail: timss@utwente.nl.