UTFaculteitenBMSTIMSSInformatie voor ouders

Informatie voor ouders

Wat is TIMSS?

TIMSS onderzoekt wereldwijd wat 10-jarige leerlingen van rekenen en natuuronderwijs weten en de wijze waarop leerlingen dit geleerd hebben. Aan TIMSS-2019 doen bijna 60 landen mee. In Nederland wordt TIMSS uitgevoerd door de Universiteit Twente in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.

Nederland neemt onder andere deel aan TIMSS om inzicht te krijgen in hoe het niveau in de exacte vakken zich ontwikkelt in de tijd. Zo bleek uit TIMSS-2015 dat het Nederlandse reken en natuuronderwijs niveau van groep 6 leerlingen achteruit is gegaan ten opzichte van 2011. In TIMSS wordt ook onderzocht wat belangrijk is voor goed onderwijs, voor wat betreft prestaties én het welzijn van leerlingen en leraren. Met deze kennis kan onder meer de ongelijkheid in onderwijskansen van leerlingen tussen en binnen landen teruggedrongen worden.

Wereldwijd worden ruim 250.000 10-jarige leerlingen, hun ouders, leerkrachten en schoolleiders, uitgenodigd om in het voorjaar van 2019 deel te nemen aan TIMSS-2019. Op de scholen die aan TIMSS deelnemen wordt eenmalig in groep 6 een toets voor rekenen en natuuronderwijs afgenomen. Daarnaast wordt de schoolleider en de leerkracht(en) van groep 6 gevraagd om een vragenlijst in te vullen over hun ervaringen met en hun visie op het onderwijs in de exacte vakken.

Vertrouwelijk

In TIMSS is de anonimiteit van de leerlingen volledig gegarandeerd. De naam van het kind en van de school worden op geen enkele manier in het onderzoeksrapport vermeld of op een andere manier vrijgegeven. De persoonlijke gegevens van de leerlingen die de toets hebben gemaakt worden niet bewaard.

TIMSS voldoet aan de AVG-wet. Via de link vindt u de Data Protection Declaration die is opgesteld door IEA, verantwoordelijk voor de uitvoering van het internationale onderzoek TIMSS 2019. Link GDPR Student Questionnaire.  

Mocht u vragen hebben, dan kunt u telefonisch of via e-mail contact opnemen met één van de leden van het TIMSS-team Nederland: Martina Meelissen (projectleider), of Eva Hamhuis, e-mail: timss@utwente.nl.