Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

Emotional life stories of Healthy Elderly

Aanvullende info:

Type opdracht (Ba / Ma?) MA

In– of extern? Intern                                                                                

Hoeveel studenten mogelijk?    2                                

Zelf data verzamelen (ja/nee?) Nee

Type onderzoek (kwal/kwant/literatuurstudie):      Kwalitatief

EC (10 of 30EC)?         10 EC

 

Opdrachtbeschrijving:

Dementie is een ziekte die de cognitieve processen beïnvloedt. Op dit moment zijn er 270.000 mensen met dementie in Nederland maar verwacht wordt dat dit aantal nog meer zal stijgen in de aankomende jaren (Alzheimer Nederland, 2016). Mensen die aan dementie lijden, ervaren ook problemen in het emotie proces en functioneren. Alhoewel er is gebleken dat mensen met dementie nog steeds basis emoties kunnen uitdrukken (Lee, Algase, & McConnell, 2013), kan het zijn dat dementie hun emotie expressies beïnvloedt. Om emoties te bestuderen in dementie wordt soms in de literatuur een emotie inductie taak gebruikt om emoties op te wekken door bijvoorbeeld autobiografische herinneringen te gebruiken. Het blijkt namelijk dat autobiografische herinneringen relatief intact blijven in het dementie proces (Dempsey et al., 2014). Aangezien emoties een belangrijke rol spelen in het dagelijks functioneren, is het van belang om meer inzicht te krijgen in dementie en diens rol in emotie expressies.
Omdat het gebruik van autobiografische herinneringen om emoties op te wekken een nieuwe methode is, is er daarom een eerste studie gedaan bij gezonde ouderen. In deze studie vertellen ouderen over hun herinneringen aan de hand van emotionele cue words en levensalbums. Dit resulteert in onderzoeksdata (i.e. audio opnames en/of video opnames) dat bestaat uit positieve en negatieve herinneringen. Een mogelijke onderzoeksvraag kan dan zijn of herinneringen puur bestaan uit 1 emotie of dat het bijvoorbeeld gemixte emoties zijn als mensen vertellen aan de hand van een emotionele cue word. Ook kan gekeken worden of er meer positieve/negatieve woorden worden gebruikt door middel van computerized tekst analysis (LIWC: Tausczik, & Pennebaker, 2010) en wat de behavioral cues in hun spraakgebruik zijn (bijv. zuchten, toonhoogte, spraaksnelheid etc.) in een emotionele herinnering: is er een correlatie in te vinden?


Wie zoeken we?:

We zijn op zoek naar enthousiaste studenten die geïnteresseerd zijn in het uitvoeren van kwalitatief onderzoek maar ook interesse hebben in de herinneringen van ouderen en hoe we in de herinneringen emoties automatisch door middel van technologie kunnen herkennen. Studenten die interesse hebben in het gebruik van technologie (LIWC, automatic speech recognition, speech analysis) te gebruiken. Studenten moeten een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal hebben.

 

Wat bieden we?:

Uitdagend afstudeeronderzoek dat bijdraagt aan de verbetering van technologie om emoties automatisch te herkennen in ouderen en uiteindelijk ouderen met dementie.

 

Begeleiders: 

Prof. dr. Gerben Westerhof

Deniece Nazareth, MSc

Dr. Khiet Truong