Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

Gebruikerservaringen van chronische pijnpatiënten met het online nazorgprogramma in Roessingh

Type opdracht: Ba/Ma

In –of extern?: Extern

Hoeveel studenten mogelijk? 2

Zelf data verzamelen? ja

Type onderzoek: kwalitatief

Opdrachtomschrijving:

De pijnbehandelingen in Roessingh zijn gebaseerd op Acceptance & Commitment Therapy (ACT), mindfulness-training. De nadruk ligt niet op het onder controle krijgen van de pijn, maar op het doen wat ertoe doet in het leven met pijn en beperkingen. Als pijn chronisch is geworden, is het niet mogelijk om pijn te vermijden. Sterker nog: chronische pijnklachten blijven mede in stand of verergeren door pogingen pijn te vermijden. Voor herstel of verbetering van functioneren is het noodzakelijk dat patiënten deze vermijdings­strategieën opgeven en zich richten op de waardevolle zaken van hun leven.


Na de behandeling is het uiteraard de bedoeling dat patiënten hetgeen ze in de behandeling hebben geleerd, thuis blijven toepassen. Dit vinden veel patiënten erg lastig. Ze vertellen dat het verschil tussen de intensieve behandeling in de kliniek en geen ondersteuning daarna, wel erg groot is. Daarom heeft de UT en Roessingh Research & Development samen met patiënten een mobiele app ontwikkeld. In deze app kunnen mensen oefeningen toevoegen, tips delen met andere gebruikers en kunnen ze motiverende tekstberichten ontvangen. Het programma is getest bij mensen met chronische vermoeidheidsklachten. In een RCT wordt momenteel de effectiviteit onderzocht wanneer het programma zelfstandig wordt gebruikt in vergelijking met professionele ondersteuning.


Doel

In dit onderzoek staan de ervaringen van gebruikers centraal. We willen weten welke onderdelen gebruikers het meest aanspreken en op welke wijze ze het programma al dan niet als ondersteunend ervaren.


Design

Kwalitatief onderzoek met gestructureerde (telefonische of skype) interviews onder 5-10 patiënten. Je kunt gebruik maken van het materiaal dat is ontwikkeld bij de pilot evaluatie onder mensen met chronische vermoeidheid (Fledderus, Schreurs, Bohlmeijer, Vollenbroek, 2013).

Wie zoeken we?

Studenten met interesse in de beleving van patiënten..

Begeleiders UT:

wordt nader bekend gemaakt