Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

Strengths Finder:

Welke sterke kanten helpen mensen met een chronische aandoening?

Type opdracht:                                MA PPT

In –of extern?:                                 Intern

Meerdere studenten mogelijk?   Ja

Data:                                                 Kwalitatief of kwantitatief naar keuze

Opdrachtomschrijving:

Ongeveer 8 miljoen mensen in Nederland hebben een of meerdere chronische aandoeningen. Er wordt geschat dat het aantal mensen met een chronische ziekte zal oplopen. Deze toename wordt voor een groot deel veroorzaakt door de groei van de bevolking, de vergrijzing van de bevolking en door de tendens dat chronische ziekten eerder opgespoord en effectiever behandeld worden.

Er zijn voor veel chronische (lichamelijke) ziektes zelfmanagementinterventies ontwikkeld. In het algemeen dragen deze interventies bij aan een beter management van symptomen en goede omgang met behandelvoorschriften. Echter, zelfmanagement kan zich ook richten op andere adaptieve taken zoals het reguleren van emoties en het realiseren van een zinvol en betrokken leven in aanwezigheid van een chronische aandoening of tot doel hebben het mentaal welbevinden van mensen te versterken.

In deze studie onderzoek je welke sterke kanten (eigenschappen, vaardigheden, hulp uit omgeving, wat iemand blij maakt, wat betekenisvol voor iemand is) mensen met een chronische ziekte kunnen gebruiken om op de verschillende gebieden van zelfmanagement vooruitgang te boeken. Hoe lukt het ze met behulp van hun sterke kanten goede oplossingen voor fysieke, mentale, sociale en praktische uitdagingen te vinden?

Deze brede onderzoeksvraag kun je kwalitatief of kwantitatief onderzoeken, afhankelijk waar je voorkeur naar uitgaat. Voorbeeld voor een kwalitatieve studie zijn interviews waarin deelnemers bevraagd worden welke sterke kanten zij gebruiken om met symptomen en behandelvoorschriften goed om te gaan, welke persoonlijke eigenschappen helpen om emoties te reguleren, een betrokken leven te hebben en maatschappelijke rollen waar te kunnen nemen. Kwantitatief kun je de brede onderzoeksvraag studeren door bestaande strengths finder lijsten en apps te gebruiken en de samenhang tussen waargenomen aanwezigheid en gebruik van sterke kanten enerzijds en uitkomsten op verschillende kwantitatief gemeten zelfmanagement uitkomsten anderzijds te analyseren. Tot de mogelijkheden behoort ook met meerdere studenten een mixed-methods-studie op te zetten om deze onderzoeksvraag te bestuderen.

Je kunt deze opdracht voor 10 EC en in uitgebreide vorm voor 30 EC doen en het behoort tot de mogelijkheden om deel te nemen aan verschillende samenwerkingswerkingsprojecten, onder andere met het Center for Shared Decision Making and Collaborative Care Research of the University Hospital Oslo, Norway.

Begeleider:  Dr. Christina Bode, Afd. Psychologie, Gezondheid en Technologie, c.bode@utwente.nl

 


Strengths Finder:

Welke sterke kanten helpen mensen met een chronische aandoening?

Type opdracht:                                MA PPT

In –of extern?:                                 Intern

Meerdere studenten mogelijk?   Ja

Data:                                                 Kwalitatief of kwantitatief naar keuze

Opdrachtomschrijving:

Ongeveer 8 miljoen mensen in Nederland hebben een of meerdere chronische aandoeningen. Er wordt geschat dat het aantal mensen met een chronische ziekte zal oplopen. Deze toename wordt voor een groot deel veroorzaakt door de groei van de bevolking, de vergrijzing van de bevolking en door de tendens dat chronische ziekten eerder opgespoord en effectiever behandeld worden.

Er zijn voor veel chronische (lichamelijke) ziektes zelfmanagementinterventies ontwikkeld. In het algemeen dragen deze interventies bij aan een beter management van symptomen en goede omgang met behandelvoorschriften. Echter, zelfmanagement kan zich ook richten op andere adaptieve taken zoals het reguleren van emoties en het realiseren van een zinvol en betrokken leven in aanwezigheid van een chronische aandoening of tot doel hebben het mentaal welbevinden van mensen te versterken.

In deze studie onderzoek je welke sterke kanten (eigenschappen, vaardigheden, hulp uit omgeving, wat iemand blij maakt, wat betekenisvol voor iemand is) mensen met een chronische ziekte kunnen gebruiken om op de verschillende gebieden van zelfmanagement vooruitgang te boeken. Hoe lukt het ze met behulp van hun sterke kanten goede oplossingen voor fysieke, mentale, sociale en praktische uitdagingen te vinden?

Deze brede onderzoeksvraag kun je kwalitatief of kwantitatief onderzoeken, afhankelijk waar je voorkeur naar uitgaat. Voorbeeld voor een kwalitatieve studie zijn interviews waarin deelnemers bevraagd worden welke sterke kanten zij gebruiken om met symptomen en behandelvoorschriften goed om te gaan, welke persoonlijke eigenschappen helpen om emoties te reguleren, een betrokken leven te hebben en maatschappelijke rollen waar te kunnen nemen. Kwantitatief kun je de brede onderzoeksvraag studeren door bestaande strengths finder lijsten en apps te gebruiken en de samenhang tussen waargenomen aanwezigheid en gebruik van sterke kanten enerzijds en uitkomsten op verschillende kwantitatief gemeten zelfmanagement uitkomsten anderzijds te analyseren. Tot de mogelijkheden behoort ook met meerdere studenten een mixed-methods-studie op te zetten om deze onderzoeksvraag te bestuderen.

Je kunt deze opdracht voor 10 EC en in uitgebreide vorm voor 30 EC doen en het behoort tot de mogelijkheden om deel te nemen aan verschillende samenwerkingswerkingsprojecten, onder andere met het Center for Shared Decision Making and Collaborative Care Research of the University Hospital Oslo, Norway.

Begeleider:  Dr. Christina Bode, Afd. Psychologie, Gezondheid en Technologie, c.bode@utwente.nl