Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

Titel: Effect van compassie op emotieregulatie

Type opdracht (Ba / Ma?): Ma

In– of extern?: Intern

Hoeveel studenten mogelijk? 2

Zelf data verzamelen (ja/nee? Nee

Type onderzoek (kwal/kwant/literatuurstudie): kwantitatieve studie

EC (10 of 30EC)? 10 EC

Opdrachtbeschrijving:

CFT (compassion focused therapy) is een relatief nieuwe vorm van therapie die in toenemende mate wordt gebruikt in zowel klinische als niet-klinische populaties en positieve effecten laat zien op zowel welbevinden als psychische klachten.

Hoewel aangenomen wordt dat CFT emotieregulatie verbetert door het versterken van het vermogen om positieve/affiliatieve emoties te ervaren en te tolereren wanneer men wordt geconfronteerd met tegenslag alsook het vermogen om onplezierige emoties te reguleren en te tolereren, is hier nog nauwelijks empirische evidentie voor.

In september voeren wij twee experimentele studies uit waarbij we de directe invloed van compassie hebben onderzocht op positief/negatief affect en emotieregulatie in een gezonde steekproef en in een steekproef van mensen met persoonlijkheidsproblematiek.

Voor deze opdracht zijn we op zoek naar twee studenten die met de data van de gezonde steekproef of met de data van de klinische steekproef aan de slag willen gaan en hun these daarover willen schrijven.

Wie zoeken we? Studenten die interesse hebben in compassiegerichte therapie en systematisch kunnen werken.

Begeleiders: Dr. Farid Chakhssi.