Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie


Titel: Positieve psychologie interventies bij psychische aandoeningen – Literatuuronderzoek.


Type opdracht (Ba / Ma?): Ma

In– of extern?: Intern

Hoeveel studenten mogelijk? 4

Zelf data verzamelen (ja/nee? Nee

Type onderzoek (kwal/kwant/literatuurstudie): Literatuurstudie

EC (10 of 30EC)? 10 EC

 


Opdrachtbeschrijving:


Positieve psychologie is in opkomst en laat goede resultaten zien bij gezonde mensen en mensen met angst- en stemmingsstoornissen. Helaas is er nog weinig bekend over het effect van positieve psychologische interventies bij de meest voorkomende andere psychische aandoeningen, zoals persoonlijkheidsstoornissen, psychotische stoornissen, eetstoornissen en autisme.Voor deze opdracht kies je een categorie aandoeningen uit (bijv. persoonlijkheidsstoornissen) en duik je de literatuur in op zoek naar interventies voor deze groep gericht op het verhogen van welbevinden, optimisme, compassie of veerkracht die al bestaan en wetenschappelijk onderzocht zijn.Systematisch volg je de stappen voor het uitvoeren van een literatuurreview (zie ook prisma-statement.org). Op basis van zoektermen (bv. personality disorder, treatment, well-being, optimism, resilience, compassion) zoek je in datasystemen zoals PsycInfo en Scopus naar bestaande literatuur. Vervolgens vat je deze literatuur weer systematisch samen in je thesis.Wie zoeken we? Studenten die interesse hebben in positieve psychologie, systematisch kunnen werken en het leuk vinden om een literatuurstudie uit te voeren.


Begeleiders: Dr. Farid Chakhssi.