Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

Title:

Mindfit: Health APPS op gebied activatie bij een depressieve stoornis.

Aanvullende info:

Type opdracht (ma/ba):   ma                        

In– of extern: intern                            

EC 10EC                                       

Hoeveel studenten mogelijk?    1    

Zelf data verzamelen (ja/nee)?   nee               

Type onderzoek (kwal/kwant/literatuurstudie):        review           

Opdrachtbeschrijving:

Er bestaan duizenden apps op het gebied van gezondheidszorg en wekelijks komen er weer nieuwe bij. Tegelijk blijkt dat er nog weinig bekend is over de kwaliteit van deze apps en de toepassingsmogelijkheden. Deze onderzoeksopdracht richt zich op apps die mensen met een depressieve stoornis kunnen helpen om actiever te worden (maar in overleg is eventueel ook een ander toepassingsgebied mogelijk, zoals bijvoorbeeld mindfulness apps). Na een korte verkenning formuleert u een zoekstrategie en selecteert u in overleg met uw begeleiders een aantal te evalueren apps. Vervolgens zoekt u bij deze apps alle beschikbare informatie en evalueert u deze. Te verwachten valt dat deze informatie niet altijd voldoende beschikbaar is via de standaard wetenschappelijke kanalen en dat er enige creativiteit nodig zal zijn. Tenslotte komt u met aanbeveling voor de verdere ontwikkeling en evaluatie van apps op dit gebied en de toepassing hiervan in de praktijk (bijvoorbeeld de ontwikkeling van een webpagina waarop Mindfit apps aanbeveelt).

Er zijn al enkele reviews verschenen op dit gebied. Met het bestuderen hiervan kan gestart worden vervolgens een eigen onderzoeksvraag te formuleren. 

Wie zoeken we?

Een student die;

- In staat is om grote hoeveelheden informatie te overzien en samen te vatten en gebruik te maken van diverse informatiebronnen.

- Op een creatieve manier op zoek gaat naar oplossingen.

- Nieuwsgierig is naar het online aspect van geestelijke gezondheidszorg.  

Begeleiders: 

Nog nader te bepalen

Contactpersoon Mindfit / UT; Vincent van Bruggen