Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

Title:

Routine Outcome Measurement in de verslavingszorg – maar dan ‘LVB-proof’

Algemene informatie:

Masterthese

Externe opdracht Tactus Verslavingszorg, locatie Rekken

2 studenten

Eigen dataverzameling

Kwantitatief onderzoek

10 EC

Opdrachtbeschrijving:

Meten is weten: dat is een mooi uitgangspunt voor de zorg. Maar hoe meet je de behandeleffecten bij mensen met een Lichte Verstandelijke Beperking op een patiëntvriendelijke én betrouwbare manier? Daar richt dit project zich op.

Binnen Tactus verslavingszorg wordt de zorg geëvalueerd aan de hand van een routine outcome measurement (ROM). Het doel van het invullen van ROM-lijsten is het vergaren van gegevens, welke bij kunnen dragen aan het opstellen van cliënt specifieke behandeldoelen. De effectiviteit van de behandeling wordt gemeten op basis van relevante en gerichte uitkomstmaten. Binnen de verslavingszorg is de primaire uitkomstmaat ‘verslaving’. Daarnaast worden ook lichamelijke en psychische klachten, sociaal maatschappelijk functioneren, cliënttevredenheid en kwaliteit van leven gemeten. Dit doen we periodiek: Bij aanvang van de behandeling, na drie maanden en bij het afsluiten van de behandeling.

Deze standaard ROM metingen zijn echter ongeschikt gebleken voor mensen met een Lichte Verstandelijke Beperking  (Van der Nagel & Van Dijk, 2017). Daarom onderzoeken wij in het project ‘LVB ROM’ een aantal alternatieven voor de huidige ROM instrumenten. Dit gebeurt in 3 klinieken met gespecialiseerde LVB afdelingen, met op elke kliniek één student met een eigen deelopdracht voor het onderzoek.

Op elke kliniek wordt de nieuwe ‘LVB ROM’, met meerdere deelinstrumenten afgenomen. De student kiest (in afstemming met de projectcoördinator) een deelthema (bijvoorbeeld: psychisch functioneren, of kwaliteit van leven) als primaire focus van het eigen onderzoek. Daarnaast levert de student een bijdrage aan de dataverzameling voor de onderzoekers op de andere locaties. Het onderzoek loopt gedurende een jaar, en is sterk verweven met de dagelijkse behandelroutine. Daarom gaat onze voorkeur uit naar een gecombineerde praktijk- en onderzoeksstage.

Wie zoeken we?

- Een student met interesse in (zeer) complexe verslavingszorg, en goede gespreksvaardigheden

- Die graag een klinische master stage met wetenschappelijk onderzoek combineert

- Die kan samenwerken met onderzoekers op andere locaties

- Die de ambitie heeft om dit deelonderzoek uit te werken tot een these van TOP niveau, en liefst ook een wetenschappelijk artikel.

- De student tekent voor vertrouwelijke behandeling van onderzoeksgegevens, en is bereid om een verklaring omtrent het gedrag (VOG) aan te vragen.

Begeleiders: 

UT: Dr. Marloes Postel, Afd. Psychologie, Gezondheid en Technologie / Tactus Verslavingszorg

Tactus: Dr. Joanneke van der Nagel, psychiater, senior onderzoeker kenniscentrum LVB en verslaving