Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

Titel: Effecten van dankbaarheidsinterventies in de algemene bevolking

Aanvullende info

  • Masterthese
  • Intern                                                                                              
  • 2 studenten                                    
  • Zelf data verzamelen: nee
  • Kwantitatief onderzoek   
  • 10 EC       

Opdrachtbeschrijving:

Er is toenemend bewijs dat dankbaarheidsinterventies kunnen bijdragen aan welbevinden. Veel studies richten zich echter op gezonde populaties en zijn van korte duur. In het najaar van 2017 doen we daarom een experimenteel onderzoek naar een dankbaarheidsinterventie van 6 weken voor mensen met suboptimaal welbevinden. Voor deze these ga je de data analyseren van de voor en nameting en de effecten van de interventie vergelijken met een wachtlijstcontroleconditie.

Wie zoeken we?

Studenten met interesse voor dankbaarheid als interventie en die het leuk vinden om data van een randomized controlled trial te analyseren en goed uit de voeten kunnen met SPSS.

Wat bieden we?

Data van een interessant onderzoek

Begeleiders: 

Dr. Marijke Schotanus-Dijkstra

Prof. dr. Ernst Bohlmeijer