Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

Titel: De sterken kanten aanpak in de huisartsenpraktijk bij chronisch zieken

Type opdracht: Ma

In –of extern?: Intern

Hoeveel studenten mogelijk? 3

Begeleiding: De opdracht wordt grotendeels individueel uitgevoerd. Begeleiding
vindt één op één plaats en in een groep met alle studenten die aan
deze opdracht werken.

Zelf data verzamelen? Nee, audiobestanden zijn beschikbaar

Type onderzoek: Kwalitatief

Opdrachtomschrijving:


Volgens de Toekomstverkenning 2014 hebben ongeveer 5.3 miljoen mensen één of meer chronische ziekte(n) en zal dit in 2030 oplopen tot 7 miljoen. Een chronische ziekte kan grote gevolgen hebben. Belangrijke thema’s zijn: verlies van autonomie, betekenisvolle activiteiten, zingeving, een sociaal netwerk, mentale gezondheid en financiën. Zelfmanagement is het vermogen van een individu om de symptomen, behandeling, fysieke psychosociale en leefstijl consequenties van de chronische ziekte te management. Uit onderzoek blijkt dat bij het ondersteunen van het zelfmanagement van chronisch zieken er meer aandacht nodig is voor doelen, voorkeuren, competenties en de manier waarop mensen hun ziekte ervaren, omdat deze medebepalend zijn voor de ondersteuningsbehoefte. Een aanpak die hierbij aansluit is de sterke kanten aanpak. Het innovatieve van deze aanpak is dat het referentiekader zich verplaatst van gebreken naar waarden, sterke kanten, verwachtingen en verlangens. Dit gebeurt ongeacht de ziekte waardoor mensen mogelijk beperkt worden.


Door de komst van de praktijkondersteuner somatiek en de praktijkondersteuner ggz in de huisartsenpraktijk wordt de eerstelijnszorg voor een groter deel in de huisartsenpraktijk verzorgd. In dit onderzoek staat de vraag centraal wat de mening en behoeften zijn van huisartsen, praktijkondersteuners en mensen met één of meerdere chronische ziekten zijn over een mogelijke sterke kanten aanpak in de huisartsenpraktijk. Daarom zijn er 10 huisartsen, 10 praktijkondersteuners huisarts (poh’s) en 10 mensen met één of meerdere chronische ziekten geïnterviewd. Tijdens deze interviews is er d.m.v. een semi gestructureerd interview gevraagd hoe zij dachten over de zorg voor chronisch zieken in de huisartsenpraktijk en hoe zij dachten over een sterke kanten aanpak voor chronisch zieken in de huisartsenpraktijk. Dit is o.a. gedaan door ze de principes van de sterke kanten aanpak en een casus over de sterke kanten aanpak voor te leggen en de professionals en patiënten hierop te laten reageren.


Studenten kunnen bij deze opdracht zelf vraagstellingen kiezen die met dit interviewmateriaal te beantwoorden zijn. Voor de hand ligt om je te specialiseren in het perspectief van één van de geïnterviewde groepen (huisarts, poh, patiënt) en vanuit dit perspectief te analyseren en te rapporteren. Echter zijn ook andere vraagstellingen mogelijk die met het interview materiaal beantwoord kunnen worden. Je werkt met audiobestanden van de interviews met huisartsen/praktijkondersteuners/chronisch zieken. Voor deze opdracht moet je dus affiniteit hebben met kwalitatief onderzoek. De interviews ga je transcriberen en analyseren zodat je de onderzoeksvraag kunt beantwoorden.


Wie zoeken we? Studenten met affiniteit met kwalitatief onderzoek en interesse in de sterke kanten aanpak en chronisch zieken.

Begeleider: dr. Christina Bode & Yvon van Veen