Vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie

Formulier masterthese PPT

Keuzeformulier master opdrachten PPT

LET OP: Na het invullen van het formulier kom je terug op de pagina en moet je je inschrijving bevestigen om deze definitief te maken!

Je kunt kiezen uit de door de UT aangeboden masteropdrachten maar het is ook mogeiljk om een eigen, zelfgekozen masteropdracht voor te dragen (eventueel in combinatie met je stage).

Ik kies een masteropdracht uit de lijst. Mijn voorkeuren zijn:

toets de volgende code in: 63755