Afstudeeropdrachten Positieve Psychologie en Technologie (PPT)

Op deze website vind je opdrachten voor bachelor- en mastertheses binnen de richting Positieve Psychologie en Technologie (PPT). Deze lijst wordt nog aangepast en aangevuld en zal op 20 januari (Bachelor & Master) definitief zijn.

Let op:
Bij de opdrachten staat ter informatie de naam van de docent vermeld. Het is niet de bedoeling dat je contact opneemt met de docent en buiten de procedure om afspraken maakt. Houd er rekening mee dat bij een externe opdracht een sollicitatiegesprek onderdeel kan zijn van de procedure. Dus ook een externe opdrachtgever heeft een bepalende stem in het toekennen van een opdracht aan de student.

PROCEDURE BACHELOR:
Indien je kiest voor een opdracht binnen Positieve Psychologie en Technologie (PPT):
Stap 1: Geef drie voorkeuren door van opdrachten. Van 20 januari tot uiterlijk 30 januari 2017 kun je via het formulier (onderstaande link) de vragenlijst invullen en je drie voorkeuren opgeven. Ook kan je hier je korte motivatiebrief uploaden als deze is gevraagd voor een opdracht. Klik hier voor het formulier
Stap 2: Begin februari 2017 krijg je per e-mail bericht over de opdracht waarmee je kan starten. Bij de toewijzing van opdrachten houden we zoveel mogelijk rekening met je drie doorgegeven voorkeuren. We kunnen echter niet garanderen dat je de opdracht van je voorkeur krijgt.
Stap 3: Pas nadat je van de coördinator bericht hebt over de opdracht waarmee je kan starten, kun je contact opnemen met de begeleidende docent van de opdracht.
Let op: De bacheloropdrachten kunnen tot 20 januari 2017 aangevuld of verwijderd worden.
Coördinator: dr. Anneke Sools (a.m.sools@utwente.nl )

BACHELOROPDRACHTEN:

PB01 – Evaluatie van het SPARK resilience programma voor jongeren

PB02 – Voorspellen PosPsy theorieën wel het goede leven? Een kwalitatief onderzoek naar Zelfdeterminatietheorie en het PERMA model

PB03 – Geluk en zo. Verder ontwerp en onderzoek van een positief psychologische zelfhulpinterventie

PB04 – Gebruikerservaringen van chronische pijnpatiënten met het online nazorgprogramma in Roessingh

PB05 – Aveleijn: zorg voor de toekomst

PB06 – Floreren met een basisinkomen

PB07 – Flourishing with machines

PB08 – De evaluatie van het maken van een Online levensalbum

PB09 – Arcon/Populatie management Enschede. Cliëntervaringsonderzoek adhv een narratieve benadering

PB10 – Mindfit: determinanten van behandeleffect zoals gemeten met Routine Outcome Monitoring (ROM)

PB11 – Determinanten van existentiële angst

PB12 – De rol van cognitieve factoren in het ontstaan van posttraumatische klachten

PB13 – Eustress: Het ontwikkelen van een vragenlijst

PB14 – Eustress en distress onder studenten

PB15 – Optimizing online counseling in positive psychology interventions

PB16 – Wat is de toegevoegde waarde van een virtual agent binnen eMental Health interventies?

PB17 – Web platform om studenten te helpen omgaan met stress

PB18 – Systematische review naar de effecten van compassie interventies

PB19 – Gebruikerservaringen met de interventie ‘Compassie als sleutel tot geluk’

PB20 – Wat zijn de antecedenten en consequenties van zelfcompassie? Een longitudinaal onderzoek

PB21 – Wat zijn de antecedenten en consequenties van experiëntele vermijding/acceptatie? Een longitudinaal onderzoek

PROCEDURE MASTER:
Coördinator: dr. Mirjam Radstaak (m.radstaak@utwente.nl)
Stap 1: Geef drie voorkeuren door van opdrachten. Van 20 januari tot uiterlijk 30 januari 2017 kun je via het formulier (onderstaande link) de vragenlijst invullen en je drie voorkeuren opgeven. Ook kan je hier je korte motivatiebrief uploaden als deze is gevraagd voor een opdracht. Klik hier voor het formulier
Stap 2: Begin februari 2017 krijg je per e-mail bericht over de opdracht waarmee je kan starten. Bij de toewijzing van opdrachten houden we zoveel mogelijk rekening met je drie doorgegeven voorkeuren. We kunnen echter niet garanderen dat je de opdracht van je voorkeur krijgt.
Stap 3: Pas nadat je van de coördinator bericht hebt over de opdracht waarmee je kan starten, kun je contact opnemen met de begeleidende docent van de opdracht.
Let op: De masteropdrachten kunnen tot 20 januari 2017 aangevuld of verwijderd worden.

MASTEROPDRACHTEN:

PM01 – De sterke kanten aanpak in de huisartsenpraktijk bij chronisch zieken

PM02 – Personality disorders and the role of experiential avoidance

PM03 – Positieve psychologie interventies bij psychische aandoeningen – Literatuuronderzoek

PM04 – ‘Narrative literature review’onderzoek naar de relatie tussen welbevinden, betrokkenheid en schoolprestaties

PM05 – Voorspellen PosPsy theorieën wel het goede leven? Een kwalitatief onderzoek naar Zelfdeterminatietheorie en het PERMA model

PM06 – Gebruikerservaringen van chronische pijnpatiënten met het online nazorgprogramma in Roessingh

PM07 – Hoe effectief zijn chronische pijnbehandelingen in Roessingh Revalidatiecentrum en door welke predictoren wordt dit voorspeld?

PM08 – Een compassietraining voor het vergroten van welbevinden: Follow-up effecten en mediatoren van verandering

PM09 – Wat is geluk voor jongeren in een jeugdgevangenis?

PM10 – Evaluatie van “Houvast, voor elkaar” – een Web-based zelfhulpcursus voor partners van mensen met kanker

PM11 – Fostering Possible Selves. A literature review

PM12 – Mining for meaning in ego-documents

PM13 – Mining for meaning in e-health

PM14 – Breindebaas app – evaluatie na 3 maanden

PM15 – Voluit Leven bij mensen met verslavingsproblematiek

PM16 – TACTUS: Behandelresultaten voor cliënten met verslaving & trauma

PM17 – Welbevindentherapie, toepassingen en effect

PM18 – Vermoeidheid en burnout: een systematische review van de etiologie, in stand houdende factoren en behandeling

PM19 – Positief denken en maatschappelijke effecten: een systematische review

PM20 – VGGNET: Onderzoek narratieve therapie bij mensen met verstandelijke beperkingen en psychische problemen

PM21 – Persoonlijkheidsstoornissen begrijpen: Thema’s in levensverhalen

PM22 – Mindfit: Gebruikerservaringen internettherapie

PM23 – Eustress: een kwalitatief onderzoek

PM24 – Procesevaluatie Positief Educatief Programma (PEP) in het speciaal onderwijs

PM25 – Optimizing online counseling in positive psychology interventions

PM26 – Systematic review or meta-analysis about the efficacy of positive psychology-based or ACT-based interventions in people with eating disorders

PM27 – Rijnstate – Voorafgaand aan een eerste consult in het ziekenhuis, mbv een persuasieve eHealth toepassing, voldoende informatie over de gezondheidssituatie van de patiënt verzamelen

PM28 – Voor welke adaptieve taken rondom herstel staan patiënten die een operatie hebben ondergaan? Een kwalitatief onderzoek

PM29 – Een toets van Self-Determination Theory en Acceptance & Commitment Therapy in het dagelijks leven: Een experience sampling studie

PM30 – Optimaal welbevinden in een RCT naar de effecten van Acceptance & Commitment Therapy voor mensen met chronische pijn

PM31 – Toekomstbeelden van psychologen en maatschappelijk werkers

PM32 – RiverCare: storylines to communicate river research to a multi-disiplinary audience

PM33 – Saxion: reflectieniveau social work studenten