Afstudeeropdrachten Positieve Psychologie en Technologie (PPT)

Op deze website vind je opdrachten voor bachelor- en mastertheses binnen de richting Positieve Psychologie en Technologie (PPT). Deze lijst wordt nog aangepast en aangevuld en zal op 19 januari (Bachelor & Master) definitief zijn.

Let op:
Bij de opdrachten staat ter informatie de naam van de docent vermeld. Het is niet de bedoeling dat je contact opneemt met de docent en buiten de procedure om afspraken maakt. Houd er rekening mee dat bij een externe opdracht een sollicitatiegesprek onderdeel kan zijn van de procedure. Dus ook een externe opdrachtgever heeft een bepalende stem in het toekennen van een opdracht aan de student.

PROCEDURE BACHELOR:
Indien je kiest voor een opdracht binnen Positieve Psychologie en Technologie (PPT):
Stap 1: Geef drie voorkeuren door van opdrachten. Van 22 januari tot uiterlijk 26 januari 2018 kun je via het formulier (onderstaande link) de vragenlijst invullen en je drie voorkeuren opgeven. Ook kan je hier je korte motivatiebrief uploaden als deze is gevraagd voor een opdracht. Klik hier voor het formulier
Stap 2: Eind januari 2018 krijg je per e-mail bericht over de opdracht waarmee je kan starten. Bij de toewijzing van opdrachten houden we zoveel mogelijk rekening met je drie doorgegeven voorkeuren. We kunnen echter niet garanderen dat je de opdracht van je voorkeur krijgt.
Stap 3: Pas nadat je van de coördinator bericht hebt over de opdracht waarmee je kan starten, kun je contact opnemen met de begeleidende docent van de opdracht.
Let op: De bacheloropdrachten kunnen tot 19 januari 2018 aangevuld of verwijderd worden.
Coördinator: dr. Anneke Sools (a.m.sools@utwente.nl )

BACHELOROPDRACHTEN: 

PB01 -Does your smartwatch know how you feel? An experience sampling study into intra-individual correlations between bodily signals and experienced emotions.

PB02 - Social media and mental health 

PB03 - Cognitive enhancement drug use among university students 

PB04 - Virtual Reality to cope with stress 

PB05 - Welbevinden bij kinderen van verslaafde ouders: De ontwikkeling van een meetinstrument

PB06 - Ontwikkeling richtlijn middelengebruik voor forensisch psychiatrische centra 

PB07 - Procesevaluatie Positief Educatief Programma (PEP) in het special onderwijs 

PB08 - Autonomie, Verbondenheid en Competentie en hun invloed op welbevinden 

PB09 - The experiences and suggestions of chronically ill patients regarding a strength based approach intervention

PB10 -   Wat vinden anorexia patiënten van een positief psychologisch programma in hun behandeling?

PB15 - Titel: Reis naar de toekomst. Hoe middelbare scholieren de toekomst verbeelden in het dagelijks leven

PB16 -  Scoren en monitoren: een nieuwe methode om weerbaarheid te ontwikkelen

PB17- AVELEIJN Success stories of how health professionals put core values into practice 

PB18 - De applicatie Geluk en zo bij chronische pijnpatiënten. Co-creatie en onderzoek naar gebruikerservaringen

PB19 - Transfore: Waarom wordt eHealth (niet) gebruikt in de forensische geestelijke gezondheidszorg? 

PB20 - Transfore: VooRuit met VR in de forensische ggz - Wat willen behandelaren en patiënten?

PROCEDURE MASTER:
Coördinator: dr. Anneke Sools (a.m.sools@utwente.nl)
Stap 1: Geef drie voorkeuren door van opdrachten. Van 22 januari tot uiterlijk 26 januari 2018 kun je via het formulier (onderstaande link) de vragenlijst invullen en je drie voorkeuren opgeven. Ook kan je hier je korte motivatiebrief uploaden als deze is gevraagd voor een opdracht. Klik hier voor het formulier
Stap 2: Eind januari 2018 krijg je per e-mail bericht over de opdracht waarmee je kan starten. Bij de toewijzing van opdrachten houden we zoveel mogelijk rekening met je drie doorgegeven voorkeuren. We kunnen echter niet garanderen dat je de opdracht van je voorkeur krijgt.
Stap 3: Pas nadat je van de coördinator bericht hebt over de opdracht waarmee je kan starten, kun je contact opnemen met de begeleidende docent van de opdracht.
Als je zelf een opdracht wilt formuleren, neem dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk 12 december) contact op met de themacoördinator, A. Sools (a.m.sools@utwente.nl).
Let op: De masteropdrachten kunnen tot 19 januari 2018 aangevuld of verwijderd worden.

MASTEROPDRACHTEN: 

PM01 - Oefenen met korte ‘VERS’ oefeningen wanneer de hartslag hoog is: een haalbaarheids studie met de SENSE-IT 

PM02 - Oefenen met korte ‘Compassionate Mind Training’ oefeningen wanneer de hartslag hoog is: een haalbaarheids studie met de SENSE-IT

PM03 - Wearables in Practice: Een literatuurstudie naar het gebruik van draagbare technologie in de geestelijke gezondheidszorg 

PM04 - Persoonlijk herstel uitkomstmaten in klinische trials voor bipolaire patiënten: een systematische literatuurstudie 

PM05 - How do students use their strengths and talents to reach their health goals? The qualitative part of a mixed-method study

PM06- Strengths Finder: Welke sterke kanten helpen mensen met een chronische aandoening?

PM07 - Alcohol Approach Bias in een festival omgeving  

PM09 - TRIMBOS: Evaluatie van het gebruik van een web-based interventie voor stress, slaap en piekeren en de samenhang met klachten. 

PM10 - Waarom gebruiken mensen gezondheids-apps? 

PM11 - Herstel bij psychische ziekte  

PM12 - Identiteitsherinneringen over de levensloop   

PM13 - eMail conversaties in de interventie Op Verhaal Komen  

PM14 - Positieve psychologische interventies binnen Tactus Verslavingszorg

PM15 - De rol van vermoeidheid bij de adaptatie aan reuma 

PM17 - Vriendelijk zijn voor anderen: Hoe effectief is de ‘Acts of kindness’ interventie in de algemene bevolking?

PM18- Wat schrijven deelnemers in hun geluksdagboekjes over vriendelijke activiteiten die ze hebben uitgevoerd voor anderen?

PM19  - ‘Meta-analysis about the efficacy of online positive psychology interventions’

PM20 - Effecten van een dankbaarheidsinterventie in de algemene bevolking

PM21- Literature study: narrative interventions to elicit meaning and identity

PM22 - Literature review. Mining for meaning in e-health 

PM23- Reis naar de toekomst. Hoe studenten de toekomst verbeelden in het dagelijks leven

PM24 -  Empathie als kracht van mensen met Down

PM25 - Review spiritueel welbevinden vragenlijsten

PM26 - Cross-cultural comparison of student's future imaginations 

PM27 - Persoonlijke kracht' onderzoeken aan de hand van tien dimensies 

PM28 - Literature review. Positive psychology interventions for people with mental disability

PM29 -  Title: AVELEIJN Success stories of how health professionals put core values into practice