Nederlandse samenvatting

eHealth interventies, of online applicaties om gezond gedrag te bevorderen, kunnen effectief zijn. Jammer genoeg wordt deze effectiviteit niet altijd behaald. Een groot probleem hierbij is non-adherentie: ook al beginnen veel mensen aan een interventie, veel van deze mensen maken de interventie niet af en de kans is groot dat deze mensen daardoor niet optimaal profiteren.

In dit proefschrift werd non-adherentie onderzocht door middel van studies naar twee web-based interventies, namelijk de Gezond Gewicht Assistent van het Voedingscentrum, gericht op gezonde eet- en beweeggewoonten, en Voluit Leven online, gericht op de preventie van depressie. Daarnaast werd een systematische review uitgevoerd naar de invloed van kenmerken van web-based interventies en persuasieve technologie op de adherentie aan deze interventies.

Door het vergelijken van mensen die wel en geen adherentie vertoonden is gevonden dat deze groepen mensen verschillen, maar dat er geen universele voorspellers voor adherentie zijn. De afstemming tussen de deelnemers en de interventie lijkt belangrijker. Verder bleek uit het ontwikkelingsproces van Voluit Leven online en uit de analyse van de redenen van gebruik van de Gezond Gewicht Assistent, dat deelnemers verwachten dat deze interventies hen ondersteunen bij het bereiken van hun eigen doelen en dat ze daarbij gebruik maken van de mogelijkheden van het internet. Wanneer interventies hier niet aan voldoen, kan dit een reden voor non-adherentie zijn. De systematische review heeft laten zien dat persuasieve technologie, met name de ondersteuning van de dialoog van de gebruiker met de interventie, zorgt voor meer adherentie. Onderzoek naar het toevoegen van persuasieve technologie in Voluit Leven online heeft laten zien dat persuasieve technologie niet altijd direct leidt tot meer adherentie. Als laatste is gebleken dat niet alle onderdelen van web-based interventies gebruikt worden, maar dat mensen die adherentie vertonen wel meer onderdelen gebruiken en meer betrokken bij de interventie lijken te zijn. Met deze inzichten wordt het mogelijk om de adherentie van bestaande en toekomstige interventies te verbeteren.