Zie Nieuws

Congres Positieve Psychologie Thema Psychotherapie en Coaching

Landelijk Congres Positieve Psychologie
Thema: Positieve Psychotherapie en Coaching
Wanneer: Vrijdag 9 maart 2018
Waar: Congrescentrum de Reehorst te Ede
Kosten: € 195 (bij inschrijving voor 31 januari 2018)

Hoe realiseren we duurzame mentale gezondheid?

Het realiseren en behouden van duurzame mentale gezondheid is een van de grote uitdagingen van deze tijd. Niet alleen voor individuen, maar ook voor organisaties en de samenleving.

Duurzame mentale gezondheid is niet alleen de afwezigheid van psychische klachten maar ook de aanwezigheid van welbevinden. Duurzame mentale gezondheid ontstaat wanneer mensen voldoende vermogen tot adaptatie ontwikkelen.

Op het landelijke congres positieve psychologie staan interventies centraal die bijdragen aan duurzame mentale gezondheid.

U kunt lezingen horen over de volgende onderwerpen:

·         Duurzame mentale gezondheid

·         Mindfulness en de ontwikkeling van sterke kanten

·         De betekenis van compassie voor organisaties

·         De effectiviteit van positieve psychotherapieën

·         Hoe creatieve technologie ons vermogen tot genieten kan bevorderen

·         De kracht van dankbaarheid voor mentale gezondheid, relaties en organisaties

In de middag kunt u kiezen uit een groot aantal workshops over interventies die bijdragen aan duurzame geestelijke gezondheid van vele doelgroepen, bijvoorbeeld cliënten in de GGZ, chronisch zieken, ouderen, families, werknemers.

Kortom, een dag om inspiratie op te doen voor professionals met interesse voor duurzame mentale gezondheid.

Voor meer informatie en inschrijven: https://www.utwente.nl/nl/bms/congrespositievepsychologie/