Landelijk congres Positieve Psychologie

Thema: Positieve Psychotherapie en Coaching

Organisatie: Universiteit Twente in samenwerking met Trimbos-instituut, het NIP en het Tijdschrift Positieve Psychologie.


Klik hier voor de foto's.
Klik hier voor de presentaties. 

Duurzame geestelijke gezondheid

Het accent in de psychologie heeft lang gelegen op het identificeren, analyseren en repareren van ongewenste emoties, cognities en gedrag. Met deze benadering is veel winst in gezondheid en het functioneren van mensen te bereiken. Maar het besef dringt steeds meer door dat er ook veel winst in gezondheid en het functioneren van mensen te halen is wanneer we gewenst gedrag, emoties en cognities identificeren en stimuleren. Een grote uitdaging is het realiseren van duurzame mentale gezondheid. Van duurzame mentale gezondheid is sprake bij afwezigheid van ernstige psychopathologie én bij aanwezigheid van voldoende  emotioneel, psychologisch en sociaal welzijn. Voor duurzame mentale gezondheid is het vermogen tot adaptie cruciaal. Investeren in duurzame mentale gezondheid leidt tot meer veerkracht, plezier en positief functioneren van mensen en organisaties.

Positieve psychotherapie en coaching

In psychotherapie en coaching is sprake van een groeiende belangstelling voor positieve psychologie. Dit komt mede voort uit onderzoek dat laat zien dat positieve emoties, cognities en gedrag niet alleen bijdragen aan welzijn, goed functioneren en veerkracht, maar ook bijdragen aan een afname van psychische klachten en disfunctioneren. Positieve psychologische interventies (PPIs) richten zich op het versterken van positieve emoties, cognities en gedrag waarbij gebruik wordt gemaakt van bewezen effectieve en theoretisch onderbouwde strategieën. PPIs richten zich bijvoorbeeld op toename van het gebruik van sterke kanten, mentaal tijdreizen, compassie, psychologische flexibiliteit, zingeving, genieten en dankbaarheid. Op dit congres staan de wetenschappelijke onderbouwing en de praktische toepassing van PPIs binnen therapie en coaching centraal.

Kortom, een congres om inspiratie op te doen door kennis te maken met duurzame geestelijke gezondheid, nieuwe, wetenschappelijke inzichten en praktische toepassingen voor therapie en coaching.

Plaats en tijd
* Het congres vindt plaats op vrijdag 9 maart 2018.
* Congrescentrum: de Reehorst te Ede.
* Het congres begint om 9.30 en eindigt om 16.30 uur. 
* Vanaf 8.30 bent u welkom.

Kosten
De deelnamekosten zijn € 245. 

Dit is ook inclusief het boek 'De kracht van dankbaarheid' van Ernst Bohlmeijer en Monique Hulsbergen. 

Tevens ontvangen deelnemers ook een speciale uitgave van het Tijdschrift Psychotherapie over positieve psychotherapie.

Accreditatie
De volgende accreditaties zijn toegekend:
FGzPT  -   Categorie Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog: 5 punten

NIP A&O  -  Categorie Kennis: 3 punten

NIP A&G  -  Categorie Klinische kennis: 3 punten

NVP (Kwaliteitsregister Pscychotherapie)  -  Categorie Bij- en nascholing: 5 punten 

NVvP (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie  -  Categorie Nascholing psychiatrie: 6 punten 

VGCt ((Cognitief) gedragstherapeuten)  -  Categorie Nacholingscursus - contacturen: 3 punten