Auteurs: Ard Heuvelman en Bob Fennis
Uitgeverij: Boom Lemma uitgevers.
Gepubliceerd in: 2005
ISBN: 90-8506-033-8
E-mail: mailto:a.heuvelman@utwente.nl
mailto:b.m.fennis@utwente.nl

In onze moderne informatiesamenleving worden wij omringd door media. Mediapsychologie is de wetenschap die zich bezighoudt met de invloed man media op mensen. Dit boek biedt een heldere en beknopte kennismaking met dit betrekkelijk jonge vakgebied. In tien hoofdstukken worden het domein van de mediapsychologie, de wetenschappelijke methode en een aantal psychologische processen behandeld die een belangrijke rol spelen bij de invloed van media op ons denken, onze gevoelens en ons handelen. Het besluit met een blik op de toekomst van mediapsychologie. Dit boek verplichte kost voor eenieder die inzicht wil krijgen in de werking van media.

Ard Heuvelman (1950) en Bob Fennis (1968) zijn als docent verbonden aan de opleidingen psychologie en communicatiewetenschap van de Universiteit Twente.