Vakgroep Communicatiewetenschap

De vakgroep onderzoekt en geeft onderwijs in het mediagebruik in een individuele organisatorische en maatschappelijke context. Het betreft oude en nieuwe media. Het accent ligt echter op de nieuwe media ofwel ICT. Op individueel niveau richt men zich op de motieven en de psychologische en sociale effecten van mediagebruik. Het gaat vooral om het gebruik van (interactieve) televisie, internettoepassingen, mobiele communicatiemiddelen en intelligente digitale informatie en communicatiechnologie.
In de organisatorische context concentreert de vakgroep zich op de implementatie, het gebruik en de effecten van ICT in organisaties, in het bijzonder overheidsorganisaties.
Op maatschappelijk niveau onderzoekt de vakgroep het gebruik, de achtergronden en de effecten van ICT in de informatie- en netwerksamenleving. De vakgroep doet vooral onderzoek voor medabedrijven en overheidsorganisaties.
Daarnaast richt men zich in onderwijs en onderzoek op communicatie bestemd voor gebruikers van technische producten, diensten en systemen. Het gebruik van technische media (ICT) voor communicatie, o.a. in de gezondheidszorg en communicatie van organisaties, in het bijzonder de communicatie van professionals in organisaties.

Postadres

Universiteit Twente 
Vakgroep CW

Gebouw Cubicus, Postbus 217
7500 AE Enschede
Tel.: 053 489 3299

Bezoekadres

Universiteit Twente
Vakgroep CW

Gebouw Cubicus, De Zul 10
7522 NJ Enschede
Tel.: 053 489 3299