Sectie Communicatiewetenschap

Welkom bij de UT-sectie Communicatiewetenschap. Onze sectie, opgericht in de jaren negentig, richtte zich oorspronkelijk op organisatiecommunicatie, technische communicatie en marketing. In de loop der jaren is de focus verschoven naar communicatie in de context van technologie gericht op 3 thema's: Digital society, Changing organizations, en Persuasive tech. De sectie verzorgt onderwijs voor de bachelor en master opleiding Communication Science (Topopleiding volgens de Keuzegids Universiteiten 2019 en 2020) en is de enige sectie communicatiewetenschap die communicatie echt bestudeert en onderwijst in de context van onze hightech digitale mondiale samenleving.

Meer informatie over onze sectie is beschikbaar op onze Engelstalige website.