Tennisvereniging UT-Kring

Tennisvereniging UT-Kring

De tennisvereniging is een subvereniging van de UT-Kring. De vereniging heeft ongeveer 30 leden met een gevarieerd tennisniveau van beginner tot niveau B.

We spelen op de 6 smashcourtbanen (in 2013 nieuw aangelegd) of 4 kunstgrasbanen, op basis van beschikbaarheid. Het komt weinig voor dat een speler moet wachten tot er een baan vrij is.

Alle banen liggen op de campus. Veel leden gebruiken de lunchpauze om een uurtje te tennissen. Anderen doen dit na werktijd; dan zijn ook de tennislessen ingeroosterd. De tennisvereniging is een prima manier om op sportieve wijze in contact te komen met UT’ers van binnen en buiten de eigen faculteit of dienst en hun partners.

TOERNOOIEN

Drie keer per jaar wordt er voor de leden een toernooi georganiseerd:

  • indoortoernooi om de Frans Hefti bokaal in januari
  • buitentoernooi op de campus in het voorjaar
  • buitentoernooi op de campus in het najaar

TENNISLESSEN

De vereniging organiseert tennislessen in de periodes september tot januari en februari tot juli. De lessen vinden meestal op maan- en donderdagen plaats tussen 5 en 8 uur ’s avonds. Alle lessen, eenmaal per week, duren een uur en worden gegeven op de smashcourtbanen. Er wordt in groepen van vier tot zes personen les gegeven. Lestijden en groepsgrootte is afhankelijk van de aanmeldingen.

VOORWAARDEN VOOR LIDMAATSCHAP

Naast lidmaatschap van de UT-Kring dient men een medewerkerskaart of een aparte X-tracard/campuskaart te hebben. Ook partners van medewerkers kunnen lid worden.

Er is nog volop ruimte voor nieuwe leden. U bent van harte welkom.

Meer informatie over de vereniging, lidmaatschap en/of lessen bij Michel ten Bulte (voorzitter) kamer: Zilverling 1082, tel: (053 489) 2800.

email: tennis-utkring@utwente.nl