Maintenance days July - September

************* Enschede, 7 juli 2011

Biologische Kenmerk: BTD/11.werk3/cb

Tuinvereniging

Drienerlo

*************

Opgave werkdagdelen

Voor de noodzakelijke onderhouds-werkzaamheden aan het tuincomplex worden door het bestuur van de BTD een aantal werkdagdelen gehouden. Om de werkzaamheden vast te kunnen stellen en om het betreffende werkdagdeel door te kunnen laten gaan willen we weten hoeveel leden er komen. Het bestuur wijst erop dat elk lid van de tuinvereniging zich voor minimaal twee werkdagdelen per jaar dient op te geven.

Wil je je opgeven voor één of meerdere werkdagdelen, vul dan onderstaande strook in en stuur deze op naar Charlotte Bijron, gebouw Zilverling, kamer 2047, of deponeer deze in de postbak in het gereedschapshok.

Opgave via e-mail is ook mogelijk: email c.g.bijron@ewi.utwente.nl

N.B.: de opgave dient drie dagen voor aanvang van het betreffende werkdagdeel in het bezit te zijn van het bestuur.

Het Bestuur

Registering for maintenance days


In order to maintain our garden complex in a reasonable and neat state the board of the BDT is organizing a number of maintenance days. To establish the necessary activities and to determine wether or not the maintenance days can go on the board needs to know what members will attend.

The board emphasizes that every member of the garden association is required to attend maintenance days for at least twice a year.

If you want to attend one or more maintenance days please fill in the subjoined reply coupon and send it to Charlotte Bijron, Zilverling building, room 2047, or deposite the coupon in the mailbox at the tool shed at the kitchen garden. It is also possible to apply for the maintenance days by sending an e-mail to: c.g.bijron@ewi.utwente.nl

The reply coupon or e-mail should be sent to the Board at least three days before the mantenance day one will attend.

The BoardNaam / Name : ……………………………………………….

Telefoonnr./ Phone nr. : ……………………………………………….

E-mail : --------------------------------------------------------

komt op werkdagdeel / will attend the following maintenance days:

  • zaterdag / Saturday 16 juli / July 2011 09.00 – 12.00 uur
  • dinsdag / Tuesday 19 juli / July 2011 19.00 – 21.30 uur
  • zaterdag / Saturday 17 september 2011 09.00 – 12.00 uur (Open House)