UTFacultiesTNWResearchDept CEPCF2008NanoNed Innovation Award voor Helmut Rathgen

NanoNed Innovation Award voor Helmut Rathgen

De NanoNed Innovation Award is gegaan naar Helmut Rathgen, promovendus in de vakgroep Physics of Complex Fluids (PCF) van het MESA+ instituut aan de Universiteit Twente. Rathgen ontving de onderscheiding voor de uitvinding van een nieuwe ultrageluidsensor, die meer dan honderd keer gevoeliger is dan bestaande sensoren.

De NanoNed Innovation Award werd op 19 november uitgereikt tijdens de MicroNano Conferentie in Ede , een gezamenlijk initiatief van MinacNed, MicroNed en NanoNed. Aan de prijs is een geldbedrag van 5.000 euro verbonden, bedoeld om de commercialisatie van de uitvinding te bevorderen. Rathgen ontving de onderscheiding voor de uitvinding van een nieuwe type ultrageluidsensor, die meer dan honderd keer gevoeliger is dan bestaande sensoren. Het meetprincipe, waarop ook een octrooi is aangevraagd, is gebaseerd op de deformatie van een luchtbelletje, dat zich in een klein gaatje aan de voorkant van een optische vezel bevindt. Deze vervorming, welke ontstaat wanneer het belletje wordt blootgesteld aan ultrageluid, kan met behulp van optische interferentie met een nauwkeurigheid van enkele nanometers gemeten worden. Onderzoekers verwachten hiermee ultrageluidsensoren met een zeer hoge gevoeligheid te kunnen ontwikkelen, welke ondermeer gebruikt zullen worden in medische diagnostiek om scherpere afbeeldingen te maken. Professor Mugele, hoofd van de vakgroep PCF noemt het werk van Rathgen ‘een prachtig voorbeeld van onderzoek, dat met een fundamentele vraagstelling op één gebied (superhydrophobiciteit en bevochtiging) begon en dat uiteindelijk in een heel ander gebied (ultrageluiddetectie) tot een concrete toepassing leidde’. Op 3 december zal Rathgen zijn proefschrift getiteld ‘Superhydrophobic Surfaces: from Fluid Mechanics to Optics’ in het openbaar verdedigen.

De NanoNed Innovation Award is bedoeld om jonge onderzoekers aan te moedigen om het wetenschappelijk werk te vertalen naar een business idee, waarbij een aantoonbare marktbehoefte wordt vervuld.