UTFacultiesTIMEGraduation projectsMaintenance EngineeringPast projectsMaintenance concept improvement, evaluating the application of condition based maintenance - GROLSCH

Maintenance concept improvement, evaluating the application of condition based maintenance

Student: Arno Reimert

http://foodclicks.nl/sites/default/files/nieuws/foto/Grolsch-International-Swingtop-Bottles-2012.jpg

Company description

Grolsch is een onderneming met een rijke traditie. De bierbrouwerij heeft een historie die teruggaat tot 1615. Grolsch vindt haar oorsprong in het oosten van Nederland, beginnend in Groenlo en is tegenwoordig gevestigd in Enschede. Nederland is de thuismarkt van Grolsch, hier ligt dan ook het zwaartepunt van de commerciële activiteiten.

Grolsch brouwt uitsluitend bier en richt zich op het premium segment van de markt. Het sterke merk Grolsch staat daarbij centraal. De kracht van het merk vindt zijn oorsprong in 'Vakmanschap is Meesterschap' en in de unieke beugelfles. Het innovatief en creatief vermogen van Grolsch is aanzienlijk. Dit is, zeker in ontwikkelde biermarkten, van groot belang om in te kunnen spelen op de veranderende behoeften van de markt. De Grolsch organisatie is professioneel, krachtig en flexibel. Naast het commerciële succes kenmerkt Grolsch zich door goede financiële resultaten, door het feit dat zij een gerespecteerd en aantrekkelijk werkgever is en door een grote maatschappelijke betrokkenheid. Grolsch is een dochteronderneming van SABMiller plc.

Introduction to the problem

Grolsch heeft 5 verschillende soorten rotatievullers om de verschillende soorten verpakkingen (flessen, beugels, blikken) te vullen. De werking van, en onderhoud aan deze vullers is in grote lijnen hetzelfde.

Momenteel worden deze rotatievullers preventief onderhouden. Het stilleggen van de lijn in de periode waarin het onderhoud is gepland vormt in de meeste gevallen geen probleem aangezien er bij de lijnen meestal sprake is van overcapaciteit, uitzonderingen daargelaten. In geval van preventief onderhoud is het echter niet mogelijk om eventuele storingen aan te zien komen. Mocht er een storing optreden wanneer de lijn in volle productie is dan heeft dit tot gevolg dat de lijn stil komt te staan voor een zekere periode, met in het ergste geval het moeten wegspoelen van bier wanneer de lijn niet tijdig kan worden hersteld. In dit laatste geval kan er dus ook niet worden gegarandeerd dat er aan de vraag kan worden voldaan. Deze plotselinge storingen zouden uit het systeem kunnen worden gehaald met behulp van conditionele monitoring.

Research objectives

De opdrachtomschrijving vanuit Grolsch luidt dan ook als volgt:

‘ Het uitvoeren van een technische en economische evaluatie voor de introductie van CBM technieken op vulinstallaties.’

De focus is hierbij gericht op het hoofdlager van de rotatievuller. Dit is een lager binnen in de machine, waarbij het oliepeil periodiek wordt gecontroleerd en het overige onderhoud berust op breakdown van de vuller. Het lager roteert relatief langzaam (order grote 10 à 20 rpm).

Mocht het blijken dat het onderzoek aan het hoofdlager relatief snel kan worden uitgevoerd dan kan de opdracht worden uitgebreid naar andere onderdelen in de vuller.

Research activities

Literatuuronderzoek

Details opdracht

Begeleiders Grolsch

Begeleider Universiteit Twente

Periode