Twente Is Maintenance Excellence (TIME)

C:\Users\IBM\Desktop\time_logo.jpg

LATEST NEWS

October 2016 - TIME onderzoekers winnen World Class Maintenance research awards

De WCM WO Award
De winnaar in de categorie WO was Maurits Korse van de Universiteit Twente met zijn onderzoek 'A Business Case Model to Make Sustainable Investment Decisions: Adding Circular Economy to Asset Management'. Zijn begeleiders waren Richard Ruitenburg, Jan Braaksma en Leo van Dongen. De scriptie van Maurits beschrijft onderhoud niet in enge zin maar in een veel breder perspectief, over de hele life cycle van het technische asset, in dit geval “Distributor Transformers” bij Liander. Maurits heeft hiervoor het circulaire denken als uitgangspunt genomen en daarbinnen nemen maintenance-overwegingen een natuurlijke plaats in. Dit design-for-maintenance denken vraagt om een heel nieuwe visie op het ontwerp, de aanschaf en het beheer, het gebruik en uiteindelijk het “scrappen” van assets en Maurits heeft hier een zeer grondige, heldere en mooi vormgegeven bijdrage aan geleverd.


wcm congres 615 web
De WCM PhD Award
Winnaar in de categorie PhD is Wienik Mulder, van de Universiteit Twente. Zijn theses heeft de titel: 'Supporting developers in addressing maintenance aspects: an empirical study in the industrial equipment manufacturing industry'. Zijn begeleiders waren de heer Van Dongen, de heer Basten en de heer Jauregui Becker. Ook Wienik Mulder heeft een breder perspectief dan in het verleden gebruikelijk was gehanteerd voor zijn proefschrift. Hij speelt in op de trend van servitization, de trend dat leveranciers van kapitaalgoederen, zogeheten OEMs, graag diensten als onderhoud aanbieden aan de eigenaren van de kapitaalgoederen, waarbij zij vaak ook de gegarandeerde beschikbaarheid van het asset tegen een vaste vergoeding aanbieden, zogeheten performance-based contracting. Momenteel is dit weliswaar een belangrijke trend in de onderhoudswereld, maar zowel in de theorie als in de praktijk wordt er ook nog volop mee geworsteld. Hoe doe je dat (een descriptieve vraag) en hoe zou je het moeten doen (een normatieve vraag) zijn twee vragen waar theorie en praktijk beide mee worstelen. Wienik behandelt in zijn proefschrift beide vragen. 

wcm congres 643 web
Jury
De jury bestond in 2016 uit Lex Daan (emeritus lector Industrial Maintenance Academy bij Avans+ en bestuurslid NVDO), Marja Eijkman (Lid Executive Board of Directors NLR) en Henk Akkermans (directeur WCM en hoogleraar Tilburg University).
Foto(s): Jenne Hoekstra

February 2016 - Maintenance Research Day 2016

https://www.utwente.nl/nieuwsmail/en/NewsMail/2016/02/maintenance-research-day-en/maintenance-research-day-en-1.jpg
On 4 February the Technical University of Eindhoven (Dr. Rob Basten) and the University of Twente (Dr. Alberto Martinetti, Maintenance Engineering Group) jointly organised the first Maintenance Research Day 2016 at the NS Trefpunt in Utrecht. The event served as an overview of all the research that is currently being undertaken in the Netherlands and Flanders in maintenance-related fields. It has (already) been proposed/decided that the event (will) take place annually. More than 70 participants (PhD students, researchers and interested companies) attended the day. Two excellent researchers contributed to the event: Professor Rinze Benedictus from TU Delft and Professor Ruud Teunter from the University of Groningen acted as plenary speakers, presenting their research on continuous maintenance processes and planning of condition monitoring, respectively. In addition, 20 young researchers discussed their own research during six different parallel sessions on various topics. The Day was sponsored by The Dutch World Class Maintenance and supported by NS-NedTrain.

Maintenance world-class research
The Dutch and Flemish universities have an impressive record of research into maintenance aspects: at least eight universities perform maintenance research on topics/in areas such as the analysis of failure mechanisms, maintenance interval optimisation, spare parts logistics, condition-based maintenance, and the use of new business models to increase the maintenance effectiveness of capital-intensive installations.

October 2015 – First certificate Master Specialization Maintenance Engineering & Operations (MEO) handed over.

C:\Users\JAN\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\KI01QF2Q\Uitreiking 1e MEO certificaat.jpgFor the first time Prof.dr.ir. Tiedo Tinga handed-over the MEO master specialization certificate to Dick Breteler who is the first student that successfully has finished the new maintenance master program.

The specialization belongs to the master's programme of Mechanical Engineering. The MEO specialization focuses on improving the maintenance of technical systems, using research into design methods, physical failure mechanisms, structural health and condition monitoring. The MEO specialization is organized by the four members the TIME consortium: Dynamics based Maintenance, Industrial Engineering and Business Information Systems, Maintenance Engineering and Tribology based Maintenance.

ABOUT TIME

Welcome on the website of Twente is Maintenance Excellence (TIME), the maintenance consortium at the University of Twente. The consortium is a cooperation between four research groups at two different faculties, each working on different aspects of maintenance:


The focus areas of these groups range from technical and physical (failure modelling, life prediction), monitoring (sensors) to data analysis, maintenance process optimization and logistic challenges in spare parts management and resource planning. As maintenance is a multidisciplinary field, the cooperation of these groups enables an integral approach to many maintenance challenges occurring from industry. Moreover, the integration of the various disciplines also leads to scientific progress. Scientific research projects are executed in close cooperation with industry or in international projects.

From an educational point of view, the TIME consortium has set up a Maintenance Engineering and Operations (MEO) specialization in the Mechanical Engineering and Industrial Engineering master programs. The associated courses cover the multidisciplinary approach of the consortium. Also a PDEng program is being developed in the same field.

This web page provides access to the research projects executed by the participating groups, information on staff members, vacancies and information on the educational program for students.