See News

CORONA NEWS: FAQ Closing of and restart of (outdoor) sports / FAQ Sluiting en opnieuw opstarten van (buiten) sport

DUTCH BELOW

All FAQ answers regarding Corona and the University of Twente can be found here
Corona FAQ University of Twente


Below we have made an FAQ regarding answers for sport regarding the Corona crisis. 

1. Until when is the Sports Centre closed?
The Sports Centre is open again, but we do have adjusted opening hours during Summer. Please check our summer schedule and sport possibilities here. 
Please be aware! The fitness is closed until 3 August, other indoor sports are unavailable until 17 August.

2. Are there sport activities that will continue?
Yes! As mentioned in the previous question, we have a sports schedule for the summer. 

3. What will happen with my sports subscriptions?
We have a variety of sports subscriptions, the Sports Centre and Student Union follow the guidelines of NOC*NSF when it comes to sports subscriptions.
Below you can find more information about the sports subscriptions. 

The first FAQ answers questions for sporters with sports subscriptions for associations. 

3.1 What are the financial consequences for my sports subscription and/or my club? Do we receive a compensation from the Sports Centre and/or the UT?

  • Everyone in sport is affected by the measures: the athletes, the associations, the unions and also other sports providers. The main aim is to solve this together, with partners within the sports sector, Student Union, Sports Centre and associations. An initial impact analysis is currently being carried out by NOC*NSF and the sports federations, on the financial consequences of the situation. An update about this will follow later on. 

3.2 How to deal with current sports subscriptions and / or contributions for associations and club athletes?

  •  As sector sport we take the position that we should bear the costs together as much as we can, as we also make the costs together.

For this reason, we advise associations to consult with their own members and to continue to collect the membership fee for the time being. Contributions are essential for the continued existence of the associations. All parties still have their expenses, some ar even higher now. Current subscriptions will not be refunded. 

The following FAQ answers questions for individual sporters (fitness, grouplessons etc.) 

3.3. Do you have a month subscription which was active during the time of the closing of the Sports Centre?  
At the restart of the Sports Centre, we will add a new month subscription with the days you have missed during the closing of the Sports Centre. 

*This applies to all our month subscriptions.  
  
3.4. Do you have a year or half year subscription?   
Year subscriptions have received an e-mail about compensation. 
Half year subscriptions have received an e-mail about compensation. 

Current subscriptions will not be refunded! 

*This does not apply to the UnionCard! 

4. Is it possible to train, with my Sportsassociation from the UT?
Yes, but you'll have to contact your sports coordinator for the outdoor possibilities! 

6. I have an event during the period of closure, will this event continue?  
No! All events in or outdoor are cancelled until 1 September. If you have any questions regarding a refund, rescheduling your event, or other questions regarding your event, please contact Frank Eulderink. E-mail: f.g.e.eulderink@utwente.nl, phone: 053-4891649

7. When is it possible to rent an accommodation?
A reservation will only be possible when the Sports Centre is completely open again, for now this will be after 17 August. 

8. Can I reach the physiotherapy Topvorm Twente?
Topvorm Twente is open again. You can contact Topvorm Twente if you have any questions regarding physiotherapy or their opening hours, 053-767 6020

9. How will I be informed about updates about the Sports Centre?
When anything changes, we will inform you as soon as possible. We will inform you through our website, our mailinglistFacebook and instagram
Updates from the University of Twente about the coronavirus, can be found here. 

-------------------------------------------------------------------------------------

Hieronder vindt u een FAQ met antwoorden:  

1. Tot wanneer is het sportcentrum gesloten? 
Het sportcentrum is weer open, maar we hebben aangepast openingstijden tijdens de zomer periode. De zomertijden en ons zomeraanbod voor sport kun je hier vinden. 

Let op! De fitness is gesloten tot en met 3 augustus, overige indoor sporten zijn niet beschikbaar tot en met 17 augustus. 

2. Gaan er sportactiviteiten door? 
Ja! Zoals in bovenstaande vraag te lezen, hebben wij een sportaanbod voor de zomer opgesteld. 

3. Wat gebeurt er met mijn sportabonnement?  
Wij hebben verschillende sportabonnementen. Het Sportcentrum en de Student Union volgen voor wat betreft de lopende abonnementen de richtlijnen van NOC*NSF en de UT voor wat betreft de abonnementen en contributies. 
We maken in onderstaande uitleg een verschil tussen sportabonnementen voor individuele sport en sportabonnementen voor verenigingssport.  

Hieronder vind je de situatie voor abonnementen betreffende verenigingssport 

3.1 Wat zijn de financiële gevolgen voor mijn sportabonnement en/of mijn club? Krijgen wij een compensatie vanuit het Sportcentrum e/o de UT? 

  • Iedereen in de sport wordt door de maatregelen geraakt: de sporters, de verenigingen, de bonden en ook andere sportaanbieders. Het streven is vooral om dit samen op te lossen, samen met de partners binnen de sector sport, Student Union, Sportcentrum en verenigingen. Momenteel wordt er een eerste impactanalyse gemaakt door NOC*NSF en de sportbonden over de financiële  gevolgen van de situatie rondom het coronavirus. Een update hierover volgt dus later, ook voor wat betreft de UT.  

3.2 Hoe om te gaan met bestaande sportabonnementen e/o contributies voor wat betreft verenigingen en verenigingssporters?  

  •  Als sector sport nemen we het standpunt in dat we de kosten die we met z’n allen maken, zoveel mogelijk met z’n allen dragen.  

Om deze reden adviseren we verenigingen om in overleg te gaan met eigen leden en vooralsnog de contributie gewoon te blijven innen. Contributiegeld is voor een sportvereniging belangrijk om te kunnen blijven voortbestaan. Kosten lopen voor alle partijen door, of zijn zelfs hoger. Lopende abonnementen worden niet gerestitueerd. 

Hieronder hebben wij een aantal antwoorden voor wat betreft abonnementen voor individuele sport.  
 
3.3 Heb je een maand abonnement dat actief was in de periode van de sluiting?  
Bij herstarten van het Sportcentrum gaan we een maandabonnement toevoegen met een geldigheid van het aantal gemiste dagen (van het maandabonnement dat actief was) op jouw account.  
 
*Dit geldt voor alle maandabonnementen die wij beschikbaar hebben.  
 
3.4 Heb je een jaar of halfjaar abonnement?  
Jaarabonnementen hebben een mail ontvangen met een compensatie voorstel.
Halfjaarabonnementen hebben een mail ontvangen met een compensatie voorstel.

Lopende abonnementen worden niet gerestitueerd.   

*Dit is niet van toepassing op de UnionCard abonnementen! 

4. Kan ik met mijn sportvereniging, gebonden aan de UT, weer trainen?
Ja, maar hiervoor dien je afspraken te hebben gemaakt met je vereniging coordinator.  

6. Ik heb een evenement gepland in de periode van sluiting, gaat deze door?
Nee! Alle evenementen die in of rondom het Sportcentrum worden gehouden zijn afgelast t/m 1 september.  
Mochten er vragen zijn over geld terug, verplaatsing van evenement of andere zaken rondom het evenement kunt u contact opnemen met Frank Eulderink. E-mail: f.g.e.eulderink@utwente.nl, tel: 053-4891649

7. Wanneer is het weer mogelijk om een accommodatie te huren?
Het huren van een accommodatie, het maken van een reservering, is pas weer mogelijk als het Sportcentrum weer geheel geopend is. Het is niet mogelijk om een reservering te maken voor 17 augustus.

8. Kan ik de fysiotherapie praktijk Topvorm Twente bereiken?
De fysiopraktijk is weer open. Mocht u vragen hebben over de fysio of de openingstijden, kunt u bellen met Topvorm Twente 053-767 6020

9. Hoe wordt ik op de hoogte gehouden van updates over het sportcentrum? 
Als de situatie verandert, zullen wij u z.s.m. informeren. Dit doen wij via deze website, onze mailinglist, Facebook en instagram
Updates vanuit de Universiteit Twente over het coronavirus, kunt u hier terugvinden.