BMS - Opleiding PSTS (EN)

Internship TNO - PRISMS Privacy and Security Mirrors,

By October 2012

Doel:

Het uitvoeren van een case-study voor het PRISMS-project

Onderwerp:

PRISMS (Privacy and Security Mirrors; zie http://prismsproject.eu/) is een driejarig FP7-project dat 1 februari 2012 gestart is. Het project heeft tot doel om een kritische analyse te plegen van de verhouding tussen privacy en (maatschappelijke) veiligheid. De vaak gehanteerde ‘trade-off’ benadering tussen privacy en security vraagt om een kritische beschouwing. Deze ‘trade-off’ veronderstelt dat meer privacy noodzakelijk minder security betekent, en andersom. Mogelijk reflecteren alternatieve benaderingen veel beter de verhouding tussen het verlangen naar privacy aan de ene kant en het verlangen naar maatschappelijke veiligheid aan de andere kant.

In de eerste fase van het project wordt de verhouding tussen privacy en security vanuit verschillende perspectieven onder de loep genomen. Een van de gehanteerde perspectieven is een beschouwing van de constructie van privacy- en securitytechnologieën door een STS-bril. Welke actoren en factoren spelen een rol in de constructie van privacy- en securitytechnologieën? Welke betekenissen van privacy en security kennen zij toe aan de in ontwikkeling zijnde technologieën, en socio-technische systemen? Op welke wijze spelen betekenissen van privacy en security een rol in de constructie van privacy- en securitytechnologieën? Is er sprake van een af te bakenen discours rond de ontwikkeling van privacy- en securitytechnologieën? Is het mogelijk de socio-technische configuratie van privacy- en securitytechnologieën aan de hand van concrete cases te demonstreren? Is het met name mogelijk om de wijze waarop betekenis van privacy aan de ene kant en security aan de andere kant een rol speelt in de ontwikkeling van een specifiek socio-technisch systeem te (re-)construeren in een concrete case? Op dit moment loopt een pilotstudie naar de body scanner.

Aanbod:

TNO biedt ruimte aan een stagiaire/afstudeerder om een bijdrage te leveren aan de uitvoering van een case-study die gericht is op het onderzoeken van de wijze waarop opvattingen over privacy en security terug te vinden zijn in concrete ontwikkelingen op het gebeid van privacy- en securitytechnologie. Er zal een voorstel voor een case worden gedaan. Deze zal in overleg met de stagiaire/afstudeerder verder gepreciseerd worden.

Voorwaarden:

TNO biedt een stage/afstudeervergoeding. TNO vraagt de stagiaire/afstudeerder om zijn/haar werkzaamheden op de afdeling die verantwoordelijk is voor de uitvoering vna het onderzoek, uit te voeren. Standplaats is Delft.

Duur:

Afhankelijk van de mogelijkheden van de stagiaire/afstudeerder tussen de drie en de zes maanden.

Start:

Bij voorkeur zo snel mogelijk (1 oktober 2012)


Nadere informatie:

Meer informatie kan verkregen worden bij Marc van Lieshout (e-mail: marc.vanlieshout@tno.nl; telefoon: 088 8667125)

Interne contactpersonen Ellen van Oost, Nelly Oudshoorn