Exam Committee

Formation Exam committee

Formation exam committee  

prof.dr. A.P.W.P. van Montfort, voorzitter
dr. P.M. Carrera, lid
dr. J.G. van Manen, lid
vacature, lid
vacature extern lid
A.H. Prins, adviseur
A.D. Kamphuis, ab actis
B. Boonstra-Helder (medewerker BOZ), Notulist/griffier

Contact: BOZ-GZW-CES@utwente.nl

Verzoeken aan de Examencommissie moeten uiterlijk 10 werkdagen voor de vergadering worden ingediend bij BOZ-GZW.