May2005_December2005

Doorbreken glazen plafond noodzakelijk (artikel UT nieuws)

`Positive action is underway'. Dat beloofde rector Henk Zijm de deelnemers aan de conferentie van het Female Faculty Network Twente, vorige week donderdag. De UT heeft te weinig vrouwen in hoge posities en daar moet snel wat aan veranderen.

`We are only debating its form, not the principle itself', zei Zijm in zijn toespraak. `Dat is ook precies hoe ver we zijn', reageert hij later. `Het CvB overlegt nog over een verdere specificatie van maatregelen.'

Hoewel er dus nog geen concrete maatregelen op stapel staan om meer vrouwen in hogere posities te krijgen, is Mieke Boon, voorzitter van het FFNT, tevreden met het verhaal van Zijm. `Hij is echt in de cijfers gedoken en daar is hij van geschrokken.'

Belangrijker nog dan de toezegging dat het een issue is voor de universiteitstop vindt Boon de opmerking van Zijm dat het niet alleen een rechtvaardigheidskwestie is, maar ook een noodzaak om het glazen plafond te doorbreken. Vrouwelijke onderzoekers zijn meer nog dan hun mannelijke collega's in staat interdisciplinair te werken, wijzen studies uit. `Het is pure winst dat ook de rector dat signaleert'.

`Het is een mechanisme', stelt Boon. Ze verwijst naar een documentaire van filmmaakster Marian Tjaden, in opdracht van het EQUAL-project Doorbreking Genderkloof Universiteiten, waarin het Massachusetts Institute of Technology de sekseongelijkheid binnen haar muren onder ogen ziet. Uit die documentaire blijkt dat gendervooroordelen voornamelijk latent aanwezig zijn en onbewust keuzes beïnvloeden.

`De woorden van de rector vormen een aanknopingspunt om verder te praten', meent Boon. Ze benadrukt dat het het FFNT gaat om een gelijke behandeling. `Niemand wil een voorkeursbehandeling voor vrouwen die minder goed zijn in hun werk dan een man.'

Anne Flierman, voorzitter van het CvB: `Onze performance is inderdaad niet best en daar moeten we mee aan de slag. Het staat op de agenda, dat staat als een paal boven water. Verwacht echter geen concrete verbeteringen op korte termijn', waarschuwt hij. `Het is een kwestie van lange adem. Een idee omzetten naar beleid kost tijd.'

Reference: UT nieuws donderdag 17 november 2005, jaargang 40, nr. 34