Conference 2005

How to Change (a) Man’s Mind

Dr. Mineke Bosch


How to Change (a) Man’s Mind? Is een documentaire die door Marjan Tjaden werd gemaakt in opdracht van het Equal-project ‘Doorbreking Genderkloof Universiteiten’. Centraal hierin staat het historische moment – eind jaren negentig - waarop de ‘vrouwen van MIT’, oftewel zestien (van de zeventien) vrouwelijke hoogleraren aan het eerbiedwaardige Massachusetts Institute of Technology elkaar vinden in een gedeeld gevoel van te worden gediscrimineerd ten opzichte van hun mannelijke collega’s. Het rapport dat zij daarover schreven werd wereldnieuws op het moment dat president Charles Vest in de inleiding schreef dat hij altijd had gedacht dat discriminatie van vrouwelijke wetenschappers ‘part reality and part perception’ was, maar dat het rapport hem ervan had overtuigd dat ‘reality was the better part of it’. Het historische verhaal wordt gedragen door de biologe Professor Nancy Hopkins. Dit verhaal wordt afgewisseld door opnames uit de experimentele keuken van Dr. Banaji die met diverse tests het bestaan van hardnekkige associaties met mannelijkheid en vrouwelijkheid aantoont. Ook geeft voormalig president van de KNAW, Willem Levelt, commentaar op de ondervertegenwoordiging van vrouwelijke wetenschappers in Nederland.


Mineke Bosch zal de documentaire inleiden en van commentaar voorzien. Ook zal er gelegenheid zijn voor debat.