Conference 2005

Professionaliteit en sekse: een stuk of wat paradoxen

Prof. Dr. Annemarie Mol


Als-dan situaties kenmerken zich door een pijltje. Ze bestaan wel. Als je vrouw bent dan is het je wettelijk toegestaan een rok te dragen. De meeste sekse-specifieke situaties zitten echter ingewikkelder in elkaar. In deze presentatie bekijken we er een paar. Ze hebben met professionaliteit van doen. Ten eerste deze: als je thuis vrouw bent, ben je dat dan ook op je werk? Welke kronkels en verbindigslijnen zouden er tussen privé en professioneel (kunnen) bestaan? Ten tweede: als je vrouw bent, word je dan professioneel benadeeld? Of werken dat soort zaken ingewikkelder, verdraaid, indirect? Ten derde en laatste: wat is eigenlijk professionaliteit? Is het linear: een proces met pijltjes die van probleem naar oplossing voeren? Het kan ook tot de lastige, ingewikkelde aspecten van ‘sekse’ horen, dat professionaliteit bij nader inzien iets anders is. En dat dat wel met ‘sekse’ te maken heeft, maar alleen indirect.