Kwaliteit van toetsing onder de loep. Een methodiek. Boek (2015) en artikel (2016).

KWALITEIT VAN TOETSING ONDER DE LOEP
handvatten om de kwaliteit van toetsing in het hoger onderwijs te analyseren, verbeteren en borgen

Dit boek reikt een methodiek aan om de kwaliteit van toetsing in het hoger onderwijs te analyseren en om op basis daarvan te komen tot verbeterpunten. Het geeft suggesties voor het zorgen voor en borgen van de kwaliteit van toetsing.
Thema’s die behandeld worden zijn o.a.: het toetsprogramma, toetsbeleid, de toetsorganisatie, de deskundigheid van bij toetsing betrokken actoren en de kwaliteit van de toetsen zelf.

Auteurs: Domique Sluijsmans; Desirée Joosten-ten Brinke; Tamara van Schilt-Mol
Uitgave: Apeldoorn: Garant, 2015  ISBN 9789044132403

In het tijdschrift Onderwijsinnovatie van de OU (dec. 2016) is een artikel te vinden over de methodiek uit het boek: De touwtjes in handen: toetskwaliteit in het hbo . Auteurs: Tamara van Schilt-Mol, Dominique Sluijsmans, Martijn Peters, Fedor de Beer, Linda Jakobs.