Do you do what you have to do as a committee? Would you like to find out? Below are some instruments you may use as an examination committee to determine to what extent you pay (sufficient) attention to the various tasks that are part of your role and position. You can also use the more elaborate checklist as a basis for consultation for instance with your programme management. Is it clear what needs to be done by whom? Are the activties for the assurance of the quality of assessments, as carried out by the programme management, and the safeguarding activities as intended or carried out by the EB aligned? What is already happening and what still needs to be done?
The checklist can be supportive to adress all the important issues.

NB. The following information is in Dutch. For now we have the instruments only in Dutch. We will endeavour to provide a translation of the tools we have developed ourselves in the not too distant future.

Illustration: De kwaliteitspiramide van eigentijds toetsen en beoordelen.
(Sluijsmans, van Schilt-Mol, Peeters & Joosten-ten Brinke, 2015)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  • Checklist Examencommissie. Functioneert de EB naar wens? Naar behoren? Worden alle wettelijke taken goed uitgevoerd? Is er aandacht voor de borging van de kwaliteit van toetsing? Kan de commissie het behaalde eindniveau garanderen? Deze checklist kan inzicht bieden in wat er al goed geregeld is en op welke punten er nog wat extra aandacht nodig is. 

  • De UvA heeft eveneens een mooie checklist opgesteld specifiek voor de taken en verantwoordelijkheden van examencommissies. Elementen hiervan zijn ook te vinden in de hiervoor genoemde checklist. 

  • Een aantal examencommissies binnen de Hogeschool Utrecht heeft het KIT Plus Borgingsinstrument voor Examencommissies (externe site) ontwikkeld.   
  • Zorgen en Borgen checklist 2019 inclusief Examencommissie-checklist.doc  Preview the document Deze checklist is wat uitgebreider. Met bijgevoegde Z&B-checklist kan systematisch nagegaan worden in hoeverre een opleiding het zorgen voor (door het opleidingsmanagement) en borgen van (door de examencommissie) de kwaliteit van toetsing en de realisatie van het beoogde eindniveau, op orde heeft. Wat gaat er al goed? Wat kan beter? Wat is er nog onbekend of waar zijn twijfels over? Op de laatste pagina's is een checklist te vinden specifiek gericht op de taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie, zie ook hierboven. De Z&B-checklist sluit aan bij documentatie over onderwerpen voor toetsbeleid

  • Een andere werkwijze voor onderzoek naar de kwaliteit van toetsing vauit breder perspectief, biedt de methodiek zoals beschreven in het boek  'Kwaliteit van toetsing onder de loep: handvatten om de kwaliteit van toetsing in het hoger onderwijs te analyseren, verbeteren en borgen'. Het boek geeft inzicht in wat er allemaal komt kijken bij het verhogen van de kwaliteit van toetsing. Tegelijk wordt de methodiek ‘De Toetsing Getoetst’ gepresenteerd en een systematisch stappenplan.  Het boek is tot stand gekomen onder redactie van Desirée Joosten-ten Brinke, Dominique Sluijsmans en Tamara van Schilt-Mol en wordt uitgegeven bij Het Garant. In twee artikelen wordt e.e.a. beschreven: OU_2016_artikel_De_touwtjes_in_handen_toetskwaliteit_in_het_hbo.pdfPreview the documentOU-artikel_Toetskwaliteit onder de loep.pdf Preview the document Meer informatie en een werkboek voor de methodiek, vind je op de site van Tamara van Schilt-Mol, associate lector Toetsen en Beoordelen bij de HAN.