Voortgang en Begeleiding

  • Individuele opdrachten gaan over zelfstandigheid: Als student ben je in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor de voortgang, planning en begeleidbaarheid tijdens je opdracht.
  • Er wordt van je verwacht dat je op de werkvloer van de leerstoel je opdracht uitvoert (en niet thuis gaat werken). Op die manier krijg je gemakkelijk een werkritme, maak je optimaal gebruik van informele contacten en ben je goed begeleidbaar. Meldt eventuele afwezigheid aan je begeleider.
  • Maak een goede planning, zodat je weet dat je binnen de gestelde tijd je opdracht kunt afronden. Overleg met je begeleider of deze planning realistisch is en stel deze bij wanneer dit niet zo is of omstandigheden om andere prioriteiten vragen.
  • Je overlegt bij voorkeur wekelijks met je begeleider. De agenda voor begeleidingsgesprekken bestaat in hoofdlijnen uit de punten ‘voortgang’ en ‘planning’. Je bent zelf verantwoordelijk voor verdere invulling van deze punten. Zorg dat je begeleider ruim voor het overleg de kans heeft om hiervan kennis te nemen.
  • Tip: begin zo vroeg mogelijk aan je verslag. Uitstel van schrijfwerk leidt in de meeste gevallen tot uitloop van de opdracht.
  • Tip voor bespreking van verslagdelen of andere stukken: lever het ruim op tijd in bij de begeleider en voeg eerdere versies (met commentaar van begeleider) toe.