See 2015

2 October 2015 - Symposium: Gezond ouder worden in Overijssel - Donderdag 19 November 2015


Symposium: Gezond ouder worden in Overijssel

Donderdag 19 November 2015

15:00 -19:00 uur

Grolsch Veste, Enschede


Achtergrond:

Iedereen wil graag oud worden, maar oud zijn wil bijna niemand. Ouderdom komt met gebreken. Dit zijn zo twee spreuken die aangeven dat gezond ouder worden niet voor iedereen is weggelegd. Ouderen ondersteunen bij gezond ouder worden is om deze reden het doel van veel nieuwe en lopende initiatieven. Op 19 november wordt door Roessingh Research andDevelopment (RRD) een symposium georganiseerd rond dit thema. Getiteld: Gezond ouder worden in Overijssel.


Tijdens dit symposium worden diverse initiatieven besproken om zo mogelijke verbindingen te leggen en gezond ouder worden nog beter onder de aandacht te brengen bij zorgprofessionals, zorg-en welzijnsinstellingen, overheden, verzekeraars en natuurlijk de ouderen zelf.


Een vooruitblik op het programma:

Gedurende het programma wordt er kennis gemaakt met diverse lopende initiatieven en de resultaten hiervan. Een van deze initiatieven is het Europese PERSSILAA project. Een project met als doel het voorkomen van kwetsbaarheid bij ouderen door het vroegtijdig (online) screenen en aanbieden van door technologie ondersteunde diensten op de domeinen bewegen, geheugen en voeding. In het najaar van 2014 is er een start gemaakt in Enschede met dit project en is een grote groep ouderen gevraagd om deel te nemen. Door het enthousiasme vanuit verschillende gemeentes in Twente is het Langgezond.nl initiatief geboren en wordt de werkwijze en technologie ontwikkeld in PERSSILAA verder uitgerold in 3 andere gemeentes; Hengelo, Twenterand en Tubbergen.

Daarnaast wordt er volop gelegenheid geboden om met elkaar van gedachten te wisselen hoe we het thema in de regio nog beter op de kaart kunnen zetten. Kortom, een multidisciplinaire kijk op het thema met verschillende oplossingen. Een dag niet alleen om kennis en ervaringen te delen, maar vooral om te verbinden en tot nieuwe concepten te komen. Want gezondoud wordenwilgraagiedereen!

Zie ook PDF Symposium Gezond ouder worden in Overijssel

Organisatie:

Prof. dr. Miriam Vollenbroek – Hutten
Roessingh Research and Development / Universiteit Twente
mailto: B.Benerink@rrd.nl