Regulations

BSA : toetsingsverzoek / application form

Persoonsgegevens / Personal data

Alleen van toepassing op eerstejaars studenten van studiejaar 2017-2018.
Aanvragen ingediend na 30 juni 2018 worden niet in behandeling genomen.
---------------------------------
Only applicable to firstyear students of academc year 2017-2018.
Applications filed after June 30, 2018 will not be considered.

Studievertraging opgelopen door / Study delay due to

Periode waarin de omstandigheid zich voordeed/
Period of time in which the circumstance took place

- -
- -
Toelichting op de aanvraag / Explanation on your application
Contact met een studieadviseur / Contact with a Student Adviser

Studievertraging moet zijn gemeld bij je studieadviseur /
Study delay should have been reported to your study adviser.

Contact met studentendecaan / Contact with Student Counsellor

Een gesprek met een studentendecaan is verplicht. Geef aan bij wie je bent geweest. /
An interview with a student counsellor is required. Please indicate whom you have contacted.

enter the following code: 14981