Voor de verslaglegging van elke evaluatieactiviteit is het belangrijk dat de hoofdvraag van de evaluatie wordt beantwoord. Een aantal algemene punten die moeten worden genoemd zijn:

 • Wat was het doel van de evaluatie?
 • Bij welke module is de evaluatie uitgevoerd?
 • Wanneer heeft de evaluatie plaatsgevonden?
 • Wie waren er betrokken?

 Vervolgens ga je op de bevindingen in:

 • Wat zijn de bevindingen?
 • Welke trends kwamen naar voren?
 • Welke bijzonderheden kwamen naar voren?
 • Gold dit voor alle/veel/weinig studenten?
 • Wat zijn de aanbevelingen?
 • Welke acties gaan ondernomen worden?
 • Wie gaat die acties ondernemen?