Voor de verslaglegging van elke evaluatieactiviteit is het belangrijk dat de hoofdvraag van de evaluatie wordt beantwoord. Een aantal algemene punten die moeten worden genoemd zijn:

- Wat was het doel van de evaluatie?

- Bij welke module is de evaluatie uitgevoerd?

- Wanneer heeft de evaluatie plaatsgevonden?

- Wie waren er betrokken?

Vervolgens ga je op de bevindingen in:

- Wat zijn de bevindingen?

+ Welke trends kwamen naar voren?

+ Welke bijzonderheden kwamen naar voren?

+ Gold dit voor alle/veel/weinig studenten?

- Wat zijn de aanbevelingen?

- Welke acties gaan ondernomen worden?

- Wie gaat die acties ondernemen?

Het zou kunnen zijn dat vanuit de data nog andere dingen naar voren komen. Maak onderscheid tussen het antwoord op de (hoofd)evaluatievraag en eventuele andere ‘ontdekkingen’, bijvoorbeeld door andere ‘ontdekkingen’ in een extra hoofdstuk in het verslag te plaatsen, waar ook aangegeven wordt wat verdere acties zijn.

Tips voor de verslaglegging:

- Focus op het doel van de evaluatie;

- Blijf tijdens het schrijven van het verslag neutraal; laat je niet beïnvloeden door je eigen mening en/of voorkeur;

- Reken je gegevens dubbel na;

- Baseer de conclusies op resultaten uit de evaluatie. Betrek wetenschappelijke theorie en eigen kennis van het onderwerp van de evaluatie niet in de conclusies.