Aan het eind van de module trekt een docententeam op basis van alle evaluatieresultaten conclusies over de verdere ontwikkeling van de module. Ook de gerealiseerde studieresultaten (slagingspercentages, uitval) worden in de afweging meegenomen. Het overzicht van de studieresultaten bevat gegevens van meerdere modules (bijv. die uit hetzelfde jaar) en voor iedere module ook enige historische gegevens. Of ook gegevens van module-onderdelen opgenomen kunnen worden moet onderzocht worden.

De gewenste informatie moet automatisch opgeleverd kunnen worden in een handzame vorm. Deze wordt nog ontwikkeld.