See Evaluatieplan opstellen

Voorbeeld evaluatieplannen

Waarom een evaluatieplan?

Het opstellen van een evaluatieplan zorgt ervoor dat je goed over de evaluatie nadenkt. Een evaluatieplan helpt coördineren. Het schept duidelijkheid voor alle partijen (respondenten, uitvoerders, degene die verantwoordelijk zijn etc.). Iedereen weet wanneer er wat van hen verwacht wordt. Het maken van een goed plan zorgt er verder voor dat er wat met de resultaten gedaan wordt. Bij het verbeteren van de module kun je je op data baseren.

Vormen van evaluatieplannen

Hoe een evaluatieplan eruit ziet kan verschillen. Dit hangt af van je persoonlijke voorkeur of de afspraken die binnen je opleiding gemaakt zijn. Het is vooral belangrijk dat je over de verschillende aspecten hebt nagedacht. Hieronder vind je een overzicht met verschillende voorbeelden van evaluatieplannen.

Evaluatieplan: Uitgeschreven stappen

In dit voorbeeld worden de evaluatieactiviteiten puntsgewijs beschreven. De opzet is min of meer chronologisch. Er wordt aangegeven welke evaluatieactiviteiten worden uitgevoerd, wie er betrokken zijn en wanneer ze plaatsvinden. Daarnaast wordt ook aangegeven wat er met de evaluatieresultaten gebeurt.
Evaluatieplan: Notitie

Het evaluatieplan kan ook als een notitie worden opgesteld, zoals dit voorbeeld laat zien. In dit plan wordt ook aandacht geschonken aan het delen van informatie. Er wordt daarnaast een connectie gelegd tussen docenten van de eerste en volgende modules, door een evaluatiebijeenkomst te plannen. Je ziet dat ook deze notitie niet pagina’s lang is, maar dat de monitoring en evaluatie kort worden beschreven.

Evaluatieplan: Schema

In onderstaand schema kun je kort en overzichtelijk zien welke evaluaties wanneer plaatsvinden, wie de evaluatie uitvoert en wie er verantwoordelijk is.

Deze planning geeft nog niet alle stappen van een evaluatieplan weer. In een toelichting kan nog aangegeven worden met welk doel ieder van de evaluatieactiviteiten wordt uitgevoerd en wat er met de resultaten gebeurt. De stappen van het stappenplan kunnen daarbij gebruikt worden als kopjes.

Week

Activiteit

Toelichting

Uitgevoerd door

Verantwoordelijk

3

Panelgesprek

Discussie met vast studentenpanel

Studievereniging

Modulecoördinator

3 t/m 5

Tijd schrijven

Tijdschrijven door groepje studenten

Docent

Modulecoördinator

4

Panelgesprek

Discussie met moduledocenten

ondersteuningsteam

Modulecoördinator

8

Panelgesprek

Discussie met vast studentenpanel en moduledocenten

Studievereniging

Modulecoördinator

10

Enquête

Module-vragenlijst (specifiek voor eigen module)

Docent

Modulecoördinator

10

Enquête

UT standaardvragenlijst (altijd afnemen, voor iedere module gelijk)

Docent

Ondersteuningsteam