Wisselwerking: UT-docenten en vwo-docenten wisselen een dag van werkplek

Uitwisseling tussen UT- en vwo-docenten

Op 8 april j.l. vond er voor het vierde jaar op rij een docentenuitwisseling plaats tussen UT- docenten en docenten voortgezet onderwijs.

Dit jaar vond het uitwisselingsevenement plaats in het kader van de conferentie “Twents Meesterschap”, georganiseerd door Instituut ELAN i.s.m. technische faculteiten. Deze studiedagen stonden in het teken van onderwijs, (vak-)didactiek en onderzoek.

Het principe van de uitwisseling was gelijk aan voorgaande jaren: docenten voortgezet onderwijs nemen deel aan UT-workshops om ‘bijgepraat’ te worden op de nieuwste ontwikkelingen binnen het vakgebied en - om de vo-docenten hiervoor in de gelegenheid te stellen – UT-docenten verzorgen gastlessen op school.

Dit jaar deden er in totaal 30 vo-docenten en 30 UT-docenten mee.


Ontwikkelingen op het vakgebied

Op de scholen is de uitwisseling bedoeld voor eerstegraads docenten die lesgeven in de disciplines wiskunde, scheikunde, natuurkunde, informatica en biologie in de bovenbouw van havo/vwo. Zij volgden op de campus eerst een centraal programma met voordrachten, georganiseerd door de instituten BMTI en IMPACT en verzorgd door door respectievelijk Clemens van Blitterswijk en Hans Kuipers. Daarna volgden ze op de campus workshops over de nieuwste ontwikkelingen op hun eigen vakgebied. Naast het bieden van een ‘update’ van het vakgebied, is de dag tevens bedoeld om te enthousiasmeren, ter inspiratie en om te netwerken. Er werden in totaal 10 workshops aangeboden, waarvan er 7 hebben plaatsgevonden:

-Rubbertechnologie (CTW)

-Energie en duurzaamheid (CTW)

-Automatisering en de regeltechniek (EWI)

-Laboratorium op kleine schaal (EWI)

-Mens & robot interactie (EWI)

-Atomen gezien door het oog van de naald (TNW)

-Gekweekt bot en kraakbeen (TNW)


Tijdens de workshops bij de verschillende leerstoelen, kregen de deelnemers eerst een korte toelichting op het onderzoek dat bij de betreffende leerstoel plaatsvindt en gingen zij vervolgens zelf aan de slag met diverse opdrachten en metingen.

De docenten waren erg positief over de workshops.


Ervaringen van UT-docenten

Ook de UT-medewerkers die optraden als gastdocenten in de klassen, hebben enthousiast gereageerd. Voor een aantal was het zelfs al de vierde keer dat men deelnam. De uitwisseldagen vormen een goede gelegenheid om leerlingen op school te laten zien waar zij zich op de UT zoals mee bezighouden. Tevens vormt het een goede gelegenheid om weer eens een kijkje te nemen in het huidige voorgezet onderwijs; om een beeld te krijgen van de kennis en vaardigheden van de leerlingen en om de sfeer in de klas te ervaren. Het is altijd even afwachten in wat voor soort klas je als gastdocent terecht komt en het niveau is soms een echte eyeopener.

Jan Schut van de faculteit EWI, die twee wiskundelessen overnam, vertelde over zijn ervaringen: “Een 5VWO-klas begon in deze les met complexe getallen. Het waren heel geïnteresseerde leerlingen, die geïntrigeerd raakten door het vergroten van hun wereld met getallen. Als kind dachten ze nog dat je 2 niet door 3 kunt delen. Nu kwamen ze er als 17-jarigen achter dat een kwadraat zelfs negatief kan zijn.”

De leerlingen van zijn andere les waren wiskunde A leerlingen, die wat meer moeite hadden met het onder de knie krijgen van de stof. Desondanks bleven ze goedgehumeurd en maakten ze van de gelegenheid gebruik om vragen te stellen als “Bent u nu een professor?” en “U rijdt zeker in zo’n grote Amerikaan?”. De scholieren gaven aan dat het leuk was om eens een ander gezicht voor de klas te zien.


Aandacht vasthouden

Namens de faculteit TNW verzorgde Dennis de Vlieger gastlessen scheikunde op de scholengemeenschap Marianum in Groenlo. “Er was wel een erg groot verschil tussen de klassen”, merkt hij op. “De 5vwo-klas was erg geïnteresseerd en er was veel interactie. Helaas was de 5havo-klas wat minder gemotiveerd en het was lastig om hun aandacht vast te houden. Maar dat kan ook komen doordat de examens voor de deur staan.” Ondanks deze lastige taak is De Vlieger positief over zijn ervaringen. “Het ging prima en het was zeker leuk om een keer voor de klas te staan. Ik vind dit uitwisselingsinitiatief erg leerzaam en geslaagd. Het is zeker een aanrader om dergelijke uitwisselingen in de toekomst voort te zetten.”Meer informatie en foto’s van de uitwisseling vindt u op: http://www.utwente.nl/lerarenconf/archief/.


Interessant zijn ook de interviews met Pieter Boerman (algemeen directeur ELAN), Ton Mouthaan (decaan EWI), Jules Pieters (wetenschappelijk directeur ELAN) en overige artikelen en informatie in de Conferentiekrant Twents Meesterschap.


Verslag: Marije Hahnen-Florijn, Onderwijskundige Dienst en Diana Dalenoord, communicatiemedewerkster TW. Universiteit Twente, april 2009.