Test: wat weet u van het formuleren van tentamenvragen?


Doe de test

Als docent zult u regelmatig toetsvragen opstellen. U heeft daar weinig problemen mee? U weet waar u op moet letten bij het formuleren van tentamenvragen? Prachtig, dan kunt u dat met deze test toetsen. Welke van de onderstaande toetsvragen vindt u goed en welke vragen niet? En waarom?
Neem de uitdaging aan en doe de test. Voor u zelf of om een leuke prijs te winnen. U kunt uw antwoorden voor 10 feb. 2009 sturen naar
k.haijkens@utwente.nl. De inzender die de beste antwoorden (inclusief toelichting) verschaft, ontvangt het boek: Eerste hulp bij didactische ongelukken van René van Kralingen.
In de volgende VOP-nieuwsbrief (omstreeks maart 2009) geven wij de goede antwoorden en maken wij de winnaar bekend!Beoordeel de 10 tentamenvragen

Hieronder staan 10 tentamenvragen uit 10 verschillende tentamens. Lees ze door en geef uw oordeel. Zijn het goede tentamenvragen of ziet u problemen? Voorzie uw antwoord van een korte toelichting.1.In het boek ‘Mei’ van Herman Gorter speelt het motief ‘muziek’ een belangrijke rol. Geef een toelichting.

[ ] goed

[ ] niet goed

Toelichting:
2. In Nederland is sinds het oprichten van het CITO in 1967 de trend ontstaan leerlingen op basisscholen regelmatig met geobjectiveerde schooltoetsen lastig te vallen.

0 Juist / 0 onjuist

[ ] goed

[ ] niet goed

Toelichting:
3. Epistemologie is een filosofische stroming die betrekking heeft op:

a.De aard en de oorsprong van kennis, in het bijzonder de wijze waarop mensen externe stimuli kunnen omzetten in kennis

b.Het wezen van het bestaan

c.Schoonheid

d.Sterfte

[ ] goed

[ ] niet goed

Toelichting:
4. Waarom bepaalt het KNMI elk uur de temperatuur op een groot aantal meetpunten?

[ ] goed

[ ] niet goed

Toelichting:5. Bij hoeveel graden Celsius gaat water bij 1 druk atmosfeer koken?

a.100°

b.180°

c.360°

[ ] goed

[ ] niet goed

Toelichting:6. Gegeven: Twee gezonde ouders zijn beiden drager van een autosomaal recessief overervend gen. Bij een deel van hun kinderen zullen zich manifeste ziekteverschijnselen vertonen, bij de rest niet. De kinderen zonder ziekteverschijnselen hebben een bepaalde kans om drager te zijn van dit gen.

Stelling: Deze kans bedraagt 2/3 0 juist / 0 onjuist

[ ] goed

[ ] niet goed

Toelichting:
7. Algerije…

a.Heeft een overwegend zwarte bevolking

b.Is een voormalige Franse kolonie

c.Heeft een landklimaat

[ ] goed

[ ] niet goed

Toelichting:8. Het is niet juist om te beweren dat de klassiek psychoanalyse zich niet bezighoudt met…

a.Geconditioneerde reflexen

b.Mathematische gedragsmodellen

c.Theorievorming

NB. Gevraagd wordt welk alternatief niet juist is.

[ ] goed

[ ] niet goed

Toelichting:

9. Beoordeel de juistheid van de volgende twee stellingen

1.Piaget is vooral bekend om zijn theorie over schildpadden

2.Het studiehuis is conceptueel verwant aan probleemgestuurd onderwijs


a.1 is juist en 2 is onjuist

b.1 is onjuist en 2 is juist

c.1 en 2 zijn beide juist

d.1 en 2 zijn beide onjuist

[ ] goed

[ ] niet goed

Toelichting:10. In de DSM-IV-classificatie wordt de ‘depressieve periode’ gedefinieerd. Hierbij kunnen zogenaamde ‘vitale symptomen’ aanwezig zijn.

Een vitaal symptoom is/vitale symptomen zijn:

- gewichtsverlies juist/onjuist

- diarree juist/onjuist

- moeite met inslapen juist/onjuist

- concentratieproblemen juist/onjuist

[ ] goed

[ ] niet goed

Toelichting:
********************************************


Mocht u bij veel vragen wat getwijfeld hebben over het goede antwoord, dan is misschien een korte workshop Toetstraining een leuk idee voor het nieuwe jaar? U kunt individueel deelnemen aan de cursus die regelmatig aangeboden wordt door de Onderwijskundige Dienst of u kunt een maatwerkworkshop voor bijvoorbeeld uw vakgroep of tezamen met een groep collega’s aanvragen.

En heeft u* specifieke vragen over een door u opgestelde toets, maak dan gebruik van onderstaande kerstaanbieding. Goed bewaren, de bon is heel 2009 nog in te wisselen!


* Deze aanbieding is alleen geldig voor medewerkers van de Universiteit Twente.

Voor externen die gebruik willen maken van de mogelijkheid voor een consult, die een training op maat wensen of wensen deel te nemen aan de geplande Toetsworkshops in 2009, worden kosten in rekening gebracht. Neem contact op met het OD om te informeren naar de voorwaarden.