Tips voor het inzetten van gastdocenten

Ben je lui als je een gastdocent vraagt voor je college? Vaak is het zoeken van een goede gastdocent nog meer werk dan het voorbereiden van een college zelf. Waarom zou je het dan toch doen?
Ontloop je je verantwoordelijkheid als je een gastdocent uitnodigt? Jij blijft als docent verantwoordelijk voor het onderwijs. Hoe zorg je er dan voor dat alles naar wens verloopt?

Aanleiding

Onlangs had ik (Cornelise Vreman – de Olde), als contactpersoon vanuit de Onderwijskundige Dienst

voor de faculteit Technische NatuurWetenschappen (TNW), een lunchbijeenkomst met een aantal docenten van Biomedische Techniek. Tijdens deze bijeenkomst kwam o.m. de vraag naar voren waar je aan moet denken als je een gastdocent wilt inhuren. Deze vraag vormde de aanleiding om op zoek te gaan naar tips en informatie op dit gebied. Want…het regelen van een gastdocent houdt heel wat meer in dan het ervoor zorgen dat iemand op het juiste moment in de juiste collegezaal aanwezig is.

Waarom een gastdocent?

Een belangrijke vraag die je voor jezelf moet beantwoorden voordat je begint aan het regelen van een gastdocent is de vraag waarom je het wilt. Waar moet het college over gaan? Wat moet de docent bereiken? Op haar site geeft Patricia Mullins, als docent werkzaam voor de University of Wisconsin-Madison, een aantal goede redenen, zoals: de gastdocent kan beter de actuele kennis weergeven of met autoriteit de finesses van een vakgebied overbrengen. Het gaat er om dat de gastspreker de leerstof die je aanbiedt ‘versterkt’ (zie: http://www.psychologicalscience.org/observer/1001/tips.html).


Waar moet je aan denken?

Vanuit verschillende invalshoeken volgen nu een aantal punten waar je aan moet denken en/of die je moet communiceren als je een gastdocent wilt inzetten.


Organisatorisch

Contactgegevens.

Communicatie van de adresgegevens van de cursuszaal.

Afspraken over onkostenvergoeding (bv 2 uur gastdocentschap + 1 uur voorbereiding).

Afspraken over reiskostenvergoeding.

Op tijd beginnen met plannen van een gastcollege om zo de docent ruim voldoende tijd te geven zich voor te bereiden op het gastcollege.


Didactisch

De leerdoelen voor het gastcollege.

-Wat moet de student kennen en kunnen na afloop van het college?

-Hoe past het gastcollege in de reeks van colleges? Dwz. aan welke cursusdoelen cq competentieontwikkeling levert dit gastcollege een bijdrage?

-Welke specifieke expertise kan deze gastdocent inbrengen? Bijvoorbeeld inbreng van bepaalde praktijksituaties, praktijkervaring.

-Wordt de gastdocent ook betrokken bij het vervolg van de cursus? Bijv. om feedback te geven op ingeleverd werk?

De beginsituatie van de studenten.

-Wat mag de gastdocent wel/niet verwachten van de studenten, qua vaardigheden en voorkennis over het onderwerp?

 

ICT ondersteuning

Is een inlogaccount/email voor de docent nodig?

Is een inlogaccount op TeleTOP nodig? Is de gastdocent voldoende bekend met TeleTOP?

Welke middelen zijn beschikbaar (bv beamer, overheadprojector)?

Instellingen presentatie PC: zijn de gewenste software en plugins beschikbaar op de presentatie PC (bv Flash)?

Eigen laptop: Kan de docent met de eigen laptop op het netwerk of zijn er wellicht firewall instellingen die van belang zijn voor het correct functioneren van een applicatie? 

 

Studiemateriaal

Welk studiemateriaal gaat gebruikt worden (Powerpointslides, hand-out) en hoe wordt dat ter beschikking gesteld van de student?


Voor de student

Hoe wordt de stof uit het gastcollege bevraagd in een tentamen, project o.i.d.?

Wat moeten de studenten doen ter voorbereiding van het gastcollege?

 

Voor de gastdocent

Wil de gastdocent nog tips ter invulling van het college? Zie bijvoorbeeld deze link: http://www.managementstart.nl/artikelen/s65.html. Als suggestie: voer een gesprek met de gastdocent over manieren van doceren.

Wat moeten de studenten doen ter voorbereiding van het gastcollege?


Evaluatie

Op welke manier laat je de gastdocent weten wat de studenten vonden van het gastcollege?