Onderwijs in cijfers 2007

Hoeveel studenten halen tegenwoordig nog hun propedeuse binnen één jaar? Hoeveel uitval is er binnen mijn opleiding? Kun je het effect van de 'zachte knip' zien in het rendement van de bacheloropleiding? Als u geïnteresseerd bent in deze kwesties, dan raden we u aan eens te bladeren in het rapport Onderwijs in cijfers 2007.


De Onderwijskundige Dienst brengt jaarlijks het rapport procentteken met cijfersOnderwijs in cijfers uit, waarin van alle UT-bacheloropleidingen tabellen staan met kwantitatieve gegevens over de studentenpopulatie. Over de generaties studenten uit de jaren 2000 tot en met 2007 (jaar van inschrijving), wordt onder andere weergegeven: omvang en samenstelling van de instroom, propedeuse- en bachelor-rendement, studiesnelheid en afhaken bij de opleiding. Opleidingen kunnen met elkaar vergeleken worden omdat de cijfers voor alle opleidingen op dezelfde wijze berekend zijn. Daarom zijn in het rapport van een tweetal indicatoren (studiesnelheid in het eerste jaar en het opleidingsrendement na vier jaar) grafieken opgenomen waarin per faculteit te zien is wat de resultaten van de opleidingen uit die faculteit zijn.


De PDF-versie van Onderwijs in cijfers 2007 en eerdere uitgaven is op te vragen via de volgende URL: Onderwijs in cijfers 2007