Een overzicht van cursussen en onderwijsevenementen (UT, nationaal, internationaal)

De VoP-redactie is begonnen met het bijhouden van een agenda met interessante evenementen, congressen en symposia op onderwijsgebied. Hiervoor maken wij gebruik van de Google Calender. Als u hier klikt, ziet u de agenda in volle omvang. Als u iets wilt (laten) toevoegen, laat het ons weten!


Cursussen en bijeenkomsten van de Onderwijskundige Dienst

In de agenda vindt u tevens de cursussen en bijeenkomsten die de Onderwijskundige Dienst aanbiedt. De cursussen uit het vaste aanbod zijn gratis voor UT-medewerkers. Voor deelnemers van buiten de UT - die van harte welkom zijn - zijn er wel kosten aan de cursussen verbonden.
Aanmelden kan tot uiterlijk 2 weken voorafgaande aan een cursus. Voor sommige cursussen geldt een maximum of minimum aantal deelnemers. Aanmelden kan via het
Aanmeldingsformulier of bel 053 489 5453 (Mw. Irena Niekrake-Olde Engberink).

De Onderwijskundige Dienst verzorgt ook cursussen en bijeenkomsten op maat. Voor meer informatie, klik op de link “Onderwijskundige Dienstverlening” in het linker-menu.