Altijd nuttig: een hele verzameling boeken en links over studievaardigheden (Ned. & Engels)

Wat zijn nu handige boeken om aan een (buitenlandse) student te geven die problemen heeft met studeren? Onlangs werd aan een medewerker van de Onderwijskundige Dienst deze vraag gesteld. Na wat rondvragen en dankzij iemands goede tip over de boekenlijst op de site van de TUE, kwam het antwoord per omgaande.


Boeken

Nederlandstalige links

Engelstalige links

Meertalige link

Boeken over studievaardigheden

De volgende verzameling boeken is afkomstig van de website van de TUE.


 Titel

Studiemethoden 

 Auteur

Hout van Wolters B, Jongepier P, Pilot A

 ISBN

9001411908

 Uitgever

Wolters-Noordhof, 1989

 Omschrijving

Dit boek is geschreven voor studenten die zich willen bezinnen op hun studiemethoden. Veel aandacht besteden de auteurs aan een actieve en bewuste aanpak van de studie, afgestemd op de specifieke studiesituatie en de behoeften van de student. Ze geven praktische suggesties, voorbeelden en oefeningen voor allerlei studierichtingen.

 Locatie

Onderwijs en Studenten Service Centrum - infotheek


 Titel

Ik studeer wel op mijn eigen manier!

 Auteur

Oosterhuis Geers J

 ISBN

9053525041

 Uitgever

Boom, 1999

 Omschrijving

De doelgroep van dit boek zijn studenten in de laatste klassen van het VWO en de eerste studiejaren van het hoger onderwijs. Het is een naslagwerk voor studenten die experimenteren met een andere aanpak van hun studie.

 Locatie

Onderwijs en Studenten Service Centrum - infotheek


 Titel

Studiemethoden 

 Auteur

Soudijn K

 ISBN

9050189938

 Uitgever

Balans, 1999 (reeks handleidingen voor studenten, NRC)

 Omschrijving

In het boek studiemethoden komen de volgende thema's aan de orde: planning, initiatief, voorbereiding en orientatie, ondersteuning, analyse, samenhang en structuur van je studie.

 Locatie

Onderwijs en Studenten Service Centrum - infotheek


 Titel

Studieplanning "Ëen werkboek voor studenten"

 Auteur

SChouwenburg H C, Groenewoud J T

 ISBN

9001789188

 Uitgever

Wolters-Noordhoff, 1997 (Hoger Onderwijs Reeks)

 Omschrijving

In dit boek wordt een praktische methode van studieplanning uiteengezet die jongerejaars studenten aan zowel universiteit als hbo een uitstekende basis geeft voor een effectieve aanpak van de studie. Ook studenten met uitstelproblemen kunnen in dit boek aanknopingspunten vinden om deze neiging te overwinnen. Daarnaast bevat dit boek veel elementen die nuttig zijn voor ouderejaars die hun studiemethode willen optimaliseren.

 Locatie

Onderwijs en Studenten Service Centrum - infotheek


 Titel

Probleemgestuurd leren "Een wegwijzer voor studenten"

 Auteur

Moust J H C, Bouhuijs P A J, Schmidt H G

 ISBN

9001598811

 Uitgever

Wolters-Noordhoff, 1997 (Hoger Onderwijs Reeks)

 Omschrijving

Op basis van de ervaringen in een ruim aantal studierichtingen worden in dit boek de belangrijkste studievaardigheden in probleemgestuurd onderwijs aan de orde gesteld. De startende student kan informatie vinden als 'hoe werk je in een onderwijsgroep?','hoe pak je een probleem aan?' en 'wat moet je thuis bestuderen?'. Uitleg, voorbeelden en tips zorgen ervoor dat studenten in kort bestek kunnen vinden wat belangrijk is voor een succesvolle aanpak van de studie.

 Locatie

Onderwijs en Studenten Service Centrum - infotheek


 Titel

Studiemotivatie en faalangst nader bekeken

 Auteur

Lens W, Depreeuw E

 ISBN

9061869145

 Uitgever

Universitaire Pers Leuven, 1998

 Omschrijving

Dit boek geeft inzicht in de theorie en praktijk van studiemotivatie. 

 Locatie

Onderwijs en Studenten Service Centrum - infotheek


 Titel

How to study

 Auteur

Fry R

 ISBN

074942351X

 Uitgever

Kogan Page Ltd

 Omschrijving

Handbook about efficient ways to study.

 Locatie

Onderwijs en Studenten Service Centrum - infotheek


 Titel

Time management

 Auteur

Hindle T

 ISBN

902611575X

 Uitgever

De Fontein bv

 Omschrijving

Praktische tips helpen je tijdverlies op te sporen, je beschikbare tijd optimaal te gebruiken en het voor u meest geschikte werkschema op te stellen. Elk aspect van time management in duidelijke taal en illustraties. Handige checklists om goed voorbereid aan de slag te gaan. Duidelijke wegwijzers en praktische voorbeelden.

 Locatie

Onderwijs en Studenten Service Centrum - infotheek


 Titel

Manage your time

 Auteur

Hindle T

 ISBN

0751305308

 Uitgever

De Fontein bv

 Omschrijving

Practical techniques show you how to identify time-wasting traps, plan your time effectively and find work patterns that suit you. Clear text and illustrations cover every aspect of time-management. Simple checklists show you how to analyze and resolve time problems. Accessible charts and flow diagrams explore different options for actions provide useful examples.

 Locatie

Onderwijs en Studenten Service Centrum - infotheek


 Titel

Reducing stress

 Auteur

Hindle T

 ISBN

0751305286

 Uitgever

De Fontein bv

 Omschrijving

Practical techniques show you how to analyze and improve stressful work patterns, prioritize, delegate and make time to relax. Clear text and illustrations cover every aspect of stress-management at work. Simple checklists enable you to be fully prepared when devising a stress-management strategy. Accessible charts and flow diagrams explore different options for action and provide useful examples.

 Locatie

Onderwijs en Studenten Service Centrum - infotheek


 Titel

Omgaan met stress

 Auteur

Hindle T

 ISBN

9026115709

 Uitgever

De Fontein bv

 Omschrijving

Praktische voorbeelden helpen je stressfactoren op te sporen, je eigen stress-cycli te bepalen, werk delegeren en tijd maken om te relaxen. Stressmanagement in duidelijke taal en illustraties. Handige checklists om goed voorbereid aan de slag te gaan. Duidelijke wegwijzers en praktijkgerichte voorbeelden.

 Locatie

Onderwijs en Studenten Service Centrum - infotheek


 Titel

Communicatie zonder omwegen

 Auteur

Heller R

 ISBN

9054664150

 Uitgever

De Fontein bv

 Omschrijving

Praktische tips helpen je bij je interne en externe communicatie. Een briefing geven, omgaan met feedback, een projectvoorstel uitwerken of dagdagelijkse brief schrijven. Het komt allemaal aan bod. Formele en informele communicatie in duidelijke taal en illustraties. Handige checklists om goed voorbereid aan de slag te gaan. Duidelijke wegwijzers en praktijkgerichte voorbeelden.

 Locatie

Onderwijs en Studenten Service Centrum - infotheek


 Titel

Negotiating skills

 Auteur

Hindle T

 ISBN

0751305286

 Uitgever

De Fontein bv

 Omschrijving

Practical techniques show how to start from a strong position, bargain effectively, establish common ground and close a deal. Clear text and illustrations cover every aspect of formal and informal negotiation. Simple checklists enable you to be fully prepared throughout the negotiation process. Accessible charts and flow diagrams explore different options from and provide useful examples.

 Locatie

Onderwijs en Studenten Service Centrum - infotheek


 Titel

Making decisions

 Auteur

Heller RK

 ISBN

0751306312

 Uitgever

De Fontein bv

 Omschrijving

Practical techniques show you how to analyze and build on your own decision-making style and implement ideas effectively. Clear text and illustrations cover every aspect of formal and informal decision-making. Simple checklists enable you to be fully prepared throughout the decision-making process. Accessible charts and flow diagrams explore different options for actions and provide useful examples.

 Locatie

Onderwijs en Studenten Service Centrum - infotheek


 Titel

Communicate clearly

 Auteur

Heller R

 ISBN

0751306304

 Uitgever

De Fontein bv

 Omschrijving

Practical techniques show you how to hold an audience, brief effectively, receive feedback, structure a message and give verbal rewards. Clear text and illustrations cover every aspect of formal and informal communication. Simple checklists enable you to become a proficient communicator. Accessible charts and flow diagrams explore different options for actions and provide useful examples.

 Locatie

Onderwijs en Studenten Service Centrum - infotheek


 Titel

Beslist beslissen

 Auteur

Heller R

 ISBN

9026115725

 Uitgever

De Fontein bv

 Omschrijving

Praktische tips helpen je bij het ontwikkelen van uw eigen beslissingsstijl en bij de uitvoering van uw beslissingen. Formele en informele beslissingsvraagstukken in duidelijke taal en illustraties. Handige checklists om je goed voor te bereiden. Duidelijke wegwijzers en praktijkgerichte voorbeelden.

 Locatie

Onderwijs en Studenten Service Centrum - infotheek


 Titel

Achieving excellence

 Auteur

Heller R

 ISBN

0751307688

 Uitgever

De Fontein bv

 Omschrijving

Practical techniques show you how to develop your skills, improve your effectiveness and build on your success. Clear text and illustrations cover every aspect of maximizing your performance at work. Simple checklists and a self-assessment exercise enable you to monitor your progress as a manager. Accessible charts and flow diagrams explore different options for actions and provide useful examples.

 Locatie

Onderwijs en Studenten Service Centrum - infotheek


 Titel

Studeer actief, wegwijzer voor de beginnende student

 Auteur

Bastings M, Louwerse C

 ISBN

905574317-8

 Uitgever

HB Uitgevers, Baarn

 Omschrijving

Onderwerpen in dit praktisch boekje: wat is actief studeren?, actief omgaan met studieonderdelen, actief omgaan met je tijd, contacturen, probleemgestuurd en projectonderwijs, toetsen, medestudenten en docenten, hoe ga je actief om met jezelf?

 Locatie

Onderwijs en Studenten Service Centrum - infotheek


 Titel

Studiecoach, voor studenten HBO en WO

 Auteur

Volkskrant Boekenfonds

 ISBN

9071474631

 Uitgever

Mooie Woorden, Haarlem

 Omschrijving

In deze compacte gids voor studenten hbo en wo wordt op heldere wijze uiteengezet hoe je je studie zo efficiënt mogelijk aanpakt. Studiecoach geeft handige adviezen over het volgen van college's, het voorbereiden en maken van tentamens en het plannen van je tijd. Ook de belangrijkste regels van de prestatiebeurs komen aan bod. Studenten vertellen daarnaast hoe zij omgaan met bijvoorbeeld stress, projectonderwijs en hoorcolleges.

 Locatie

Onderwijs en Studenten Service Centrum - infotheek


 Titel

Leesbaar en doeltreffend schrijven

 Auteur

Berg van de A

 ISBN

9070512351

 Uitgever

Thma, Schouten & Nelissen

 Omschrijving

Een praktisch boek met veel tips en aanwijzigingen die je alledag kunt gebruiken. Alle teksten zijn aan de praktijk ontleend. Het is ook een werkboek met handige oefeningen om leesbaar en doeltreffend te leren schrijven., analyse, samenhang en structuur van je studie.

 Locatie

Onderwijs en Studenten Service Centrum - infotheek


 Titel

How to get a PhD, a handbook for students and their supervisors

 Auteur

Phillips E M, Pugh D D

 ISBN

033520550X

 Uitgever

Open University Press, Buckingham-Philidelphia

 Omschrijving

If you are comtemplating doing, or have already started a PhD, then this is a book you need to read. It is both a handbook and a survival manual, providing a practical, realistic understanding of the process of doing research for a doctorate. In this book you will find discussion about many important issues which are often neglected, such as: the meaning and structure of a PhD, time management, the difficulties of communicating with supervisors and how to overcome them, information and communication technology, publising, teaching and working towards PhD in a practice based discipline.

 Locatie

Onderwijs en Studenten Service Centrum - infotheek


 Titel

Studeren met dyslexie

 Auteur

Hofmeester N

 ISBN

908017761X

 Uitgever

Hogeschool Rotterdam, 2001

 Omschrijving

Dit boek is geschreven voor studenten met dyslexie, bevat naast informatie over dyslexie in het hoger onderwijs een praktische aanpak van studieproblemen die het gevolg zijn van dyslexie.

 Locatie

Onderwijs en Studenten Service Centrum - infotheekNederlandstalige links


Zie ook in VoP, linkermenu “studenten-links” => “Studievaardigheden”.


Studieondersteuning van de Studentenpsychologen van de Universiteit Leiden

http://www.leidenuniv.nl/ics/sz/so/

Met een test om je sterke en zwakke kanten te achterhalen in relatie tot vijf factoren die samenhangen met studiesucces

http://www.leidenuniv.nl/ics/sz/so/webexpert/websmart.html

En tips specifiek voor eerstejaars studenten

http://www.leidenuniv.nl/ics/sz/so/webexpert/websos.html


Top Ten Tips for Success at University

http://www.sdc.uwo.ca/learning/tentt.html


Tips

http://vsm.cs.utwente.nl/tips.html


Engelstalige links

(* Een deel van de volgende sites zijn afkomstig van een website van de Dienst Studentenzaken van de RUG: http://www-dsz.service.rug.nl/los/INFO/tips.htm )

How-to-study.com.
“Welcome to how-to-study.com. Please use the free study skills, study strategies, and study tips on this site. We update our content, so check back often for valuable new study aids. Click on any topic below to learn about it.”
http://www.how-to-study.com/

Test Taking Tips will help improve your test taking skills & study skills.
“Whether you're a high school or college student, tests are unavoidable. If you take a multiple-choice exam your strategy will be different than if you were to take an essay test. Learning proper note taking, studying and test taking strategies are a vital part of improving your grade and academic success.”
http://www.testtakingtips.com/

Sites to Promote Academic Success – a lot of sites about study skills.
www.uni.edu/walsh/linda7.html

Study skills self help information.
Website from the Virginia Polytechnic Institute & state University. Tips and online workshops about: Time Management Strategy, Increasing Textbook Reading Comprehension by Using SQ3R, Strategies for Improving Concentration and Memory and more.
www.ucc.vt.edu/stdysk/stdyhlp.html

Study Strategies Homepage (University of Minnesota Duluth)
“Knowing how to study is like knowing how to fish. It's a set of learning skills that lasts a lifetime and brings many rewards. Just as there are ways to know that you are a competent fisherman, there are also ways to develop study skills competency.” A lot of tips and strategies!
www.d.umn.edu/student/loon/acad/strat/study_strat_enr.html. Handboek voor studenten met verwijzingen naar literatuur, oefeningen , checklists. Bevat veelal korte tips.

Quick Reference Guide for Brain Compatible Learning Principles
www.mtsu.edu/~studskl/

Mind tools. All kinds of tools for development of you mind. Not especially meant for students. For instance about how to improve your memory: http://www.mindtools.com/memory.html

View Online Academic Success Videos

“Learn proven techniques and strategies for improving academic learning. These four videotapes will help college and university students get the most out of their academic experience. Developed by learning professionals in the Academic Skills Center at Dartmouth College, and produced by the College's Instructional Services video staff, the tapes cover.”

http://www.dartmouth.edu/~acskills/videos/index.html


Meertalige links – more languages

Study guides & strategies

A lot of study tips in English, German, Spanish, French, Chinese & more!

http://www.studygs.net/deutsch/index.htm