Games in het Hoger Onderwijs
DU-rapport ‘Multi-user online serious games’ is beschikbaar


Jongeren besteden steeds meer tijd aan het spelen van online games. Maar games zijn niet alleen een leuk tijdsverdrijf, de serieuzere varianten kunnen een waardevolle bijdrage bieden aan het Hoger Onderwijs. Een projectgroep van de Digitale Universiteit verdiepte zich in het onderwerp.


De mogelijkheden van computergames in het hoger onderwijs staan centraal in DU-rapport ‘Multi-user online serious games’. Meer specifiek richt dit rapport zich op de inzet van games via internet en voor meerdere spelers.


Games bieden het onderwijs volgens deze projectgroep zeker mogelijkheden. Daarbij wijzen zij onder andere op ondersteuning bij het aanleren van complexe vaardigheden waarbij samenwerking tussen lerenden essentieel is. Andere voordelen zijn de aansluiting bij de ervaringswereld van de huidige generatie studenten en de mogelijkheid om veilig en goedkoop te expirimenteren.Het rapport biedt handvatten voor het ontwikkelen en gebruiken van serious games en voor het ontwikkelen van beleid voor de inzet van deze games. Het rapport is ook te downloaden op www.du.nl.

Meer info:

Op www.games2learn.nl vindt u een wiki die dient ter ondersteuning van en als platform voor de Games2Learn-communitie. Er is informatie te vinden voor iedereen die geïnteresseerd is in games en spelsimulaties voor basis, voorgezet en hoger onderwijs en het beroepsonderwijs. In deze wiki vindt u:

Een agenda met informatie over evenementen, seminars, bijeenkomsten etc. over games in het onderwijs;

personen en instanties die zich bezighouden met games in het onderwijs;

games die gebruikt (kunnen) worden in het onderwijs met daarbij (waar mogelijk) ervaringen en tips van gebruikers van deze games;

software die gebruikt kan worden bij het ontwikkelen van games of educatieve software met een spelelement;

achtergrondinformatie: door de leden van de community zelf geschreven artikelen;

bronnenmateriaal: boeken, artikelen en (lopende) onderzoeken over games in het onderwijs.

Op Edusite vindt u een dossier dat is gewijd aan games in het onderwijs. In het dossier worden nieuwsberichten afgewisseld met webblogs en artikelen over games. Ook op de e-learning pagina van SURF zijn artikelen te vinden op dit gebied.