DU kennis voor iedereen - CoP's en themasites

Je bent geïnteresseerd in e-tutoring? Digitaal toetsen? De inzet van een virtueel bedrijf in onderwijssituaties? Door de DU zijn op tal van terreinen en onderwerpen themasites en Communities of Practice (CoP's) ontwikkeld. Voor iedereen in het hoger onderwijs gratis toegankelijk.
afbeelding scherm DU-site


Themasites

De themasites hebben tot doel kennis over een onderwerp te bundelen en te ontsluiten voor het gehele hoger onderwijs. Onderstaande themasites zijn al ontwikkeld, maar er zullen in de loop der tijd vast nog meer sites bijkomen. Voor meer informatie:
DU-Themasites.

CatalogOSS

Flexibilisering van Toetsing

Kosten en baten van e-learning

Portfolio Implementatie Instrumenten

C-maps

Digitaal Assessment

eTutoring

Kennisbank Hospital Teachers

Onderwijs & ICT-beleid

Pro-CoP

SALDO

Toetsplanontwikkeling in competentiegericht onderwijs

Trevzeker

Virtueel Bedrijf

Virtueel Discursief Kennisnetwerk (VDK).

Webstart

Zelfstandig leren


Community of Practice
Een CoP bestaat, zoals op de DU-site wordt aangegeven, uit een groep mensen die een (grote) belangstelling voor een bepaald onderwerp of thema delen. Zij komen af en toe of juist regelmatig bij elkaar om naar aanleiding van vragen en problemen kennis uit te wisselen, vast te leggen en te ontwikkelen. De uitwisseling gebeurt ook via digitale wegen. Een overzicht van alle CoP’s vind je hier hieronder. Ook jij kunt deelnemen aan deze CoP’s!
Voor meer informatie:
DU - Communities of Practice

CoP Onderwijsontwikkeling

CoP Technologie en Standaarden

CoP Kenniswerk

CoP eTutoring

CoP ICTO-beleid


NB. Voor bovenstaande CoP’s en themasites geldt dat op het gebruik van de content de Creative Commons-licentie van toepassing is.

(Bron DU – http://www.du.nl)