Universiteitsprofielen – Hoe zit het met de instroom, doorstroom en uitstroom bij de bètatechniek-opleidingen in Nederland


Het Platform Beta Techniek heeft een landelijke monitor voor alle universitaire beta/techniek-opleidingen ingesteld. Het rapport “Bèta en Techniek. Van Sprint naar Universiteitsprofiel”, van het onderzoeksinstituut ITS, vormt het eerste deel van deze monitor.

Het rapport biedt een over-all beeld van de (kwantitatieve) ontwikkelingen op het terrein van instroom, doorstroom en uitstroom bij de bètatechniek-opleidingen in Nederland. Het rapport is gebaseerd op de afzonderlijke “profielen” die voor de universiteiten zijn opgesteld. Hierin worden de universiteiten getypeerd op basis van: het opleidingenaanbod, de instroom, studentaantallen en het profiel van de studenten, studieproces en het rendement en de arbeidsmarktpositie van afgestudeerden.
De profielen tezamen leveren, door de soortgelijke beschrijvingen en eenduidige definities, een vergelijkend beeld op van de stand van zaken èn trendmatige ontwikkelingen in de afgelopen jaren op het terrein van Bèta en Techniek.

Voor de rapportage heeft geen afzonderlijke gegevensverzameling plaatsgevonden, maar is gebruik gemaakt van diverse landelijke databases.


De (afzonderlijke) rapporten, waaronder die van de Universiteit Twente, zijn te vinden via de website: http://www.sprintprogramma.nl/Bèta en Techniek. Van Sprint naar Universiteitsprofiel

Anja van den Broek (projectleider), Madeleine Hulsen en Nardy Welling. ITS Nijmegen, mei 2006.