Studiekeuze en meerdimensionale ranking

Op woensdag 21 juni 2006 vond het seminar “Studiekeuze en meerdimensionale ranking. Naar een internationaal systeem van kwaliteitsvergelijking” plaats in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden.
Dit seminar werd georganiseerd door de Universiteit Leiden en VSNU in samenwerking met CHEPS en CWTS. Sprekers waren o.a. Mark Rutte (voormalig staatssecretaris OCW, Frank Vandenbroucke (Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming en vice-minister-president van de Vlaamse regering), Evelien van Roemburg (voorzitter Interstedelijk Studenten Overleg), Marijk van der Wende (Prof. Comparative Higher Education Policy Studies Center for Higher Education Policy Studies, Universiteit van Twente) en Willem te Beest (vice-voorzitter College van Bestuur Universiteit Leiden).

Centraal stond het nieuw ontwikkelde systeem Studiekeuze 123 Studiekeuze123.nl is een (nog experimentele) website voor studenten die opleidingen (HBO en WO) met elkaar willen vergelijken. Aan de hand van zelf aan te geven criteria kunnen opleidingen vergeleken worden.
Dit systeem zou eventueel uit te bouwen zijn tot een internationaal systeem, maar is dit wenselijk? Welke voorwaarden gelden er dan? Welke informatie mist er dan nog?

In dit kader en rond deze vraagstellingen werden diverse presentaties gegeven over o.a.:

  • Ontwikkeling van Internationale Ranking Systemen
  • Hoe is de Studiekeuze 123 ontwikkeld en wat zijn de verdere ontwikkelmogelijkheden?
  • Reflecties van studentenorganisaties
  • Programma van eisen voor de ontwikkeling van het 123-systeem naar een internationale kwaliteitsvergelijking
  • De Vlaamse agenda en keuzes
  • De vrije en mondiale student centraal

Lees hier meer over op de website: Studiekeuzeranking